Sosa :50
  • Born 26 February 1794 - Drachten
  • Deceased 3 January 1874 - Boornbergum,aged 79 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Harmen Dirks Lautenbach 1767-1833
(display)

 Events


 Notes

Individual Note

_SORTPARTNER:
Wijbe Harmens Lautenbach werd geboren te Noorderdrachten op 26 februari1794 en overleden te Boornbergum op 3 januari 1874. Hij huwde te Utingeradeel op 3 mei met Dieuwke Murks de Zee (Oldeboorn 8 oktober 1797, Beetsterzwaag 16 december 1834). Uit dit huwelijk kwamen zes kinderen.
Het signalement van Wijbe bij de loting voor de Nationale Militie van 21 maart 1823 staat: 'lengte 1 el, 615 st; aangezicht: rond; voorhoofd: breed; ogen: blauw; mond: groot; kin: rond; haar: blond; wenkbrauwen: blond; merkbare tekenen: een weinig pokdalig'.
De geboortedatum van Dieuwke wordt bij haar huwelijk in een 'Akte van kennelijkheid' bevestigd. Dit gebeurde vaker wanner iemands geboorte niet uit een doopboek kon worden vastgesteld. Meestal betrof het Doopsgezinden, waarbij een dergelijk bewijs immers niet aanwezig was.
Wijbe trouwde te Opsterland op 16 juli 1835 met Grietje Alberts de Vries (Hemrik 11 april 1812, Boornbergum 27 november 1885). Uit dit huwelijk kwamen zeven kinderen.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Dirk Cornelis Lautenbach 1739-1809 Aafke Harmens ? †/1783  
|||
Harmen Dirks Lautenbach 1767-1833 Rinske Wijbes ? 1771-1810
|||
Wiebe Harmens Lautenbach 1794-1874