Message to visitors

close
Dit zijn de stamboomgegevens van de familie PAAUWE uit Twente, met alle thans beschikbare gegevens. Graag zie ik nieuwe of corrigerende gegevens doorgegeven naar mijn e-mailadres: toinepaauwe@planet.nl

M Engelbertus Paauwe "Pelle-Bats"

Sosa :16
(EngelbertusPaauwe)


 • Born 21 April 1830 - Rijssen
 • Deceased 29 May 1899 - Rijssen,aged 69 years old
 • Pellen-Wever, Landbouwer

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

NOTE: Pellenwever is het weven van linnen of halflinnen weefsel met een klein werkje: blokjes, oogjes, etc. in tegenstelling tot Damast) voor servetten, handdoeken enz. Door dit werk kreeg Engelbertus in Rijssen de bijnaam Pelle-Bats.

======
Tekst Paspoort document uit 1855:
====
Paspoort. Congé Définitif.
Koninkrijk der Nederlanden.

Krachtens autorisatie van Het Departement van Oorlog, van den 16 Februarij 1855 Personele Zorg (?) nommer (niet ingevuld) verleent de ondergeteekende Luit. Kolonel A.G. Reijers, kommanderende het Depot van het 1 Regiment Infanterie bij deze, PASPOORT aan den Milicent (= Militair AP) PAAUWE Engelbertus, zoon van Berend, en van Maria Johanna Spenkelink, geboren te Rijssen, provincie Overijssel, den 21 April 1830, laatst gewoond te Rijssen, lang 1 el, 5 palmen, 8 duimen, 5 strepen, aangezigt: rond, voorhoofd: breed, oogen: blauw, neus: klein, mond: klein, kin: rond, haar: bruin, wenkbrauwen: bruin, merkbare teekenen: Geene, op het Stamboek vermeld onder no 19635, en zulks uit hoofde van Werkelijk volbragte dienst bij Personele optreding.

Staat van Dienst:
Op den 30 April 1850 ingedeeld als Milicent voor den tijd van vijf jaren, zijnde loteling van de ligting 1850 uit de provincie Overijssel Gemeente Rijssen,
onder no 18 / 1849 Reserve.
Op den 28 Mei 1851 in activiteit.
,, ,, 15 Aug 1852 met groot verlof.


Gedane veldtogten, bekomen wonden, bijzondere daden, eereteekenen:
Geen.

Ingevolge de deswegens bestaande verordeningen op de administratie bij de Armée, is met de bovengemelde persoon afgerekend, en nadadt de waarde der gedeponeerde goederen in zijn te goed is gebragt, aan hem tot saldo van Rekening uitbetaald de som van niks, welke hij verklaart te hebben ontvangen.
Alle Civile en Militaire Autoriteiten worden verzocht den gemelde PAAUWE E. vrij en ongehinderd te laten passeren, en, des noodig, hulp en bijstand te verlenen.

Handteekening van den gepasporteerde. E. Paauwe.

Te Utrecht, den 15 Mei(?) achtien honderd vijfenvijftig. De Luitenant Kolonel A.G. Reijers.

geboorte _ALDFAER: _TIME 05:00:00

gebeurtenis:birth registration22 april 1830(SOUR:
- 2 CONC Gemeentearchief Rijssen, Geboorteregister 1830, aktenr 29)

overlijden: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel

Algemeen Gemeente: Rijssen
Aktenummer: 77
Aangiftedatum: 29-05-1899
Overledene Engelbertus Paauwe

overlijden _ALDFAER: _TIME 01:00:00

gebeurtenis:death registration29 mei 1899(SOUR:
- 2 CONC ARsn Overlijdensakte 1899 nr 77)

domicilie:Kerkstraat 650RijssenTO 1894(SOUR:
- 2 CONC ARsn Overlijdensakte 1894 nr 105)

domicilie:Enterstraat 108RijssenTO 1899(SOUR:
- 2 CONC ARsn Overlijdensakte 1899 nr 77)

beroep: Pellenwever is het weven van linnen of halflinnen weefsel met een klein werkje: blokjes, oogjes, etc. in tegenstelling tot Damast) voor servetten, handdoeken enz. Door dit werk kreeg Engelbertus in Rijssen de bijnaam Pelle-Bats.

beroep:
- 2 CONC ARsn Overlijdensakte 1894 nr 105

onderwerp multimedia:jpgInteressante Stamboom Documenten\Paspoort E.Paauwe 1855 - I.jpgPaspoort E.Paauwe 1855 - I

onderwerp multimedia:jpgInteressante Stamboom Documenten\Paspoort E.Paauwe 1855 - II.jpgPaspoort E.Paauwe 1855 - II

onderwerp multimedia:jpgGeboorteregister\Paauwe Engelbertus geb 21-04-1830.jpgPaauwe Engelbertus geb 21-04-1830

onderwerp multimedia:jpgHuwelijksaktes\Paauwe Engelbertus en Averdijk Arendina 19-05-1864 (2).jpgPaauwe Engelbertus en Averdijk Arendina 19-05-1864 (2)

Family Note

NOTE:


huwelijk: huwelijksakte Engelbertus Paauwe x Arendina Averdijk
Rijssen, 19-05-1864
algemeen


locatie Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat
toegangnr. 123
inventarisnr. 11022
gemeente Rijssen
soort akte huwelijk
aktenr. 13
datum 19-05-1864
persoonsgegevens

bruidegom
naam Engelbertus Paauwe
geboorteplaats Rijssen
leeftijd 34
beroep wever

bruid
naam Arendina Averdijk
geboorteplaats Markelo
leeftijd 32
beroep dienstmeid


--------------------------------------------------------------------------------


vader bruidegom
naam Berend Paauwe
beroep

vader bruid
naam Harmannus Averdijk
beroep


--------------------------------------------------------------------------------


moeder bruidegom
naam Maria Johanna Spenkelink
beroep

moeder bruid
naam Aleida ter Maat
beroep

 Sources

 • Birth:
  - 2 CONC Gemeentearchief Rijssen, Geboorteregister 1830, aktenr 29
 • Spouse:
  - 2 CONC Gemeentearchief Rijssen, Huwelijksregister 1864 aktenr 13
 • Death:
  - 2 CONC ARsn Overlijdensakte 1899 nr 77

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Hendrik Cremers Hendrika Paauwe 1770-1810 Gerardus Gerrit Spenkelink 1743-1827 Gerritdine (Ook Berendina) Assendarp †/1812
||||


||
Berend (Bernardus) Paauwe 1788-1851 Maria Johanna Spenkelink 1792-1876
|||
Engelbertus "Pelle-Bats" Paauwe 1830-1899