66 last names (658 individuals)

&ABCDEGHILNOPRSTVt

Full list: