BOISSEAU


<<
o Marie 1641-
o sosa Guy (L'Aisné) 1643-ca 1717 &1666 Julienne DAVY ca 1646-ca 1671
o sosa Guy (L'Aisné) 1643-ca 1717 &1672 sosa Françoise COINTET 1648-
o Renée 1673-1673
o Françoise 1676-1677
o Guy (le Jeune) 1678-
o sosa Georges 1680-1733 &1712 sosa Anne MARTIN 1696-1770
o Anne 1713-1762
o sosa Georges ca 1715-1749 &1735 sosa Marguerite COUANNE ca 1715-/1775
o Marguerite ca 1736-
o Georges 1740-
o Guy ca 1745-
o Michel 1747-
o sosa Pierre ca 1749-1824 &1775 sosa Marie-Françoise LEMAITRE 1752-1827
o Piere 1777-
o Pierre 1780-
o Marie-Louise 1781-
o René Louis 1782-
o Pierre-Louis 1784-
o René 1785-
o Françoise 1786-
o Pierre René François 1787-
o Brigitte Adélaïde 1789-1789
o sosa Marie Françoise 1790-1818 &1812 sosa Maximien Etienne DELAUNAY 1791-1850
...
o Marie ca 1720-1786
o Jeanne ca 1727-
o Anne ca 1686-1746
o Jeanne
o Jeanne 1650-
o Marguerite 1658-
o Suzanne 1660-

 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content