Message to visitors

close

CORPUS GENEALÒGIC DE MENORCA.
Aquesta és una web dedicada a la genealogia de la gent de Menorca.
Aquesta secció no pretén altra cosa que anar creant el gran arbre
genealògic de les persones que consten a qualcun dels documents
acreditatius de la seva existència, ja siguin els llibres sagramentals, els
llibres dels Registres Civils, tant municipals com estatals o qualsevol altre
tipus de documents tals com els protocols notarials, les hemeroteques, els
censos i padrons i altres documents on consti fefaentment l'existència de les
persones incloses en el gran arbre iniciat per Antoni Guasch Bosch.
És una feina amb alta dosi de paciència i amb una màxima versemblança, a
la que convidem al visitant a aportar el que pugui per tal de millorar aquest
treball.
La comunicació serà, exclusivament, a través del correu electrònic
"[email protected]"

https://www.tuduri.com/

 MORLÀ CAMPS