Message to visitors

close

CORPUS GENEALÒGIC DEMENORCA.
Aquesta és una web dedicada a lagenealogia de la gent de Menorca.
Aquesta secció no pretén altra cosaque anar creant el gran arbre
genealògic de les persones queconsten a qualcun dels documents
acreditatius de la seva existència,ja siguin els llibres sagramentals, els
llibres dels Registres Civils, tantmunicipals com estatals o qualsevol altre
tipus de documents tals com elsprotocols notarials, les hemeroteques, els
censos i padrons i altres documentson consti fefaentment l'existència de les
persones incloses en el gran arbreiniciat per Antoni Guasch Bosch.
És una feina amb alta dosi depaciència i amb una màxima versemblança, a
la que convidem al visitant a aportarel que pugui per tal de millorar aquest
treball.
La comunicació serà, exclusivament, através del correu electrònic
"[email protected]"

https://www.tuduri.com/


  • Born - Ciutadella, Menorca
  • Deceased in 1819 - Ferreries, Menorca

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

LD 5 - Foli 116v

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}