Message to visitors

close

CORPUS GENEALÒGIC DEMENORCA.
Aquesta és una web dedicada a lagenealogia de la gent de Menorca.
Aquesta secció no pretén altra cosaque anar creant el gran arbre
genealògic de les persones queconsten a qualcun dels documents
acreditatius de la seva existència,ja siguin els llibres sagramentals, els
llibres dels Registres Civils, tantmunicipals com estatals o qualsevol altre
tipus de documents tals com elsprotocols notarials, les hemeroteques, els
censos i padrons i altres documentson consti fefaentment l'existència de les
persones incloses en el gran arbreiniciat per Antoni Guasch Bosch.
És una feina amb alta dosi depaciència i amb una màxima versemblança, a
la que convidem al visitant a aportarel que pugui per tal de millorar aquest
treball.
La comunicació serà, exclusivament, através del correu electrònic
"genealogia@tuduri.com"

https://www.tuduri.com/


  • Born 21 May 1634 - Alaior, Menorca
  • Deceased 9 May 1671 - Ciutadella, Menorca,aged 36 years old
  • Apotecari

 Parents

 Spouses

 Family Note

Llibre 2 - Foli 59
En aquesta acta sembla que el 2n llinatge de l'esposa és Guayta (?) però coincideixen els noms dels pares... Un altre aspecte a aclarir: ella era fadrina i en canvi sembla que hi ha un matrimoni previ amb Rafel Ximenes (acta en mol t mal estat)...

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Miquel CAVALLER Margarita SEGUÍ
|||
Bernat CAVALLER SEGUÍ 1634-1671