Message to visitors

close

CORPUS GENEALÒGIC DEMENORCA.
Aquesta és una web dedicada a lagenealogia de la gent de Menorca.
Aquesta secció no pretén altra cosaque anar creant el gran arbre
genealògic de les persones queconsten a qualcun dels documents
acreditatius de la seva existència,ja siguin els llibres sagramentals, els
llibres dels Registres Civils, tantmunicipals com estatals o qualsevol altre
tipus de documents tals com elsprotocols notarials, les hemeroteques, els
censos i padrons i altres documentson consti fefaentment l'existència de les
persones incloses en el gran arbreiniciat per Antoni Guasch Bosch.
És una feina amb alta dosi depaciència i amb una màxima versemblança, a
la que convidem al visitant a aportarel que pugui per tal de millorar aquest
treball.
La comunicació serà, exclusivament, através del correu electrònic
"genealogia@tuduri.com"

https://www.tuduri.com/


  • Born 24 August 1802 - Ciutadella, Menorca
  • Deceased 15 May 1860 - Ciutadella, Menorca,aged 57 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

VII Baró de Lluriach
També dit Gabriel Cardona de Còrdova (per conservar el llinatge de la baronia de Lluriach
Presidí les festes de Sant Joan 1836-37

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Gabriel OLIVAR de SINTAS 1745-1822 Antònia SQUELLA CARRERAS Pere MARTORELL GOMILA 1736-1809 Antònia OLIVES SQUELLA
||||


||
Simó OLIVAR SQUELLA 1771-1839 Antònia MARTORELL OLIVES 1783-1852
|||
Gabriel de OLIVAR MARTORELL 1802-1860