• Born 28 May 1614 - Lemu, Västra Finlands län, Finland
  • Deceased in 1666 - Tyskland,aged 52 years old
  • Blev 1651 upphöjd till friherre

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note


Name Prefix: Friherre
Gustaf Evertsson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, friherre till Marienburg i Livland, herre till Kanckas, Porkkala, Bergsund och Sonnäs, alla i Finland. Född 1614-05-28 på sin mödernegård Autis i Lemo socken. Kammarjunkare hos konungGustaf II Adolf. Kammarherre 1634. Kapten vid Upplands regemente 1635. Major för Upplands och östgötaknektarna i Tyskland 1637. Överstelöjtnant vid Leslies regemente 1638. Överste för Wittenbergs regemente 1640. Generalmajor av kavalleriet1647-03-26. Friherre 1651-04-30 och med honom hans kusin Henrik Henriksson Horn samt skulle de skriva sig friherrar till Marienborg (introd. 1652 under nr 21). Generallöjtnant 1652-10. Riksråd 1653-10-03. Generalguvernör i Ingermanland ochKexholms län 1654-08-01. General över svenska och finska kavalleriet 1656-07-30. General över svenska militien och generalkommendör i Finland 1657-06-30. Rikstygmästare 1658. Lagman i Närke 1660. Fältmarskalk samt generalguvernör i Bremen ochVerden 1663-03-31. Död 1666-02-27 i Stade och begraven i ett av honom inköpt och byggt gravkor i Åbo domkyrka, där hans och hans fruars vapen ses. Gift 1:o 1638-08-20 i Stralsund med Maria Mörner, född 1619 Tuna s socken Östergötlands län, död1643-01-29 på Kanckas efter barnsbörd och begraven s. å. 19/3 i Åbo domkyrka, dotter av landshövdingen Stellan Otto von Mörner, natural. Mörner, och hans 1:a fru Maria von der Grünau. Gift 2:o 1644-09-29 med friherrinnan Barbro Kurck, död1658-02-29 i Stockholm och begraven i Storkyrkan därst. 1660-07-01, dotter av riksrådet och presidenten Jöns Knutsson Kurck, friherre Kurck, och hans 1:a fru friherrinnan Märta Oxenstierna. Gift 3:o 1661-03-19 på Stockholms slott med MariaSilfverhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1673-12-01 med riksrådet och presidenten Ernst Johan Creutz, friherre Creutz, i hans 3:e gifte, född 1619, död 1684), född 1634-10-27, död 1712-07-11 efter 8 månaders mållöshet, dotter av översten ArvidSilfverhielm, och hans 1:a fru Catharina Maria Silfverhielm.Barn:1. En dotter, född 1639, död ung.1. Evert, född 1640. Överste. Död 1687. Se Tab. 2.1. Margareta, född 1641-06-13 i Erfurt, död 1663-06-23 i Stockholm och begraven 1664-03-06 i Riddarholmskyrkan. 'Hon uppfostrades först hos sin farmoder Margareta Fincke, sedan hos riksrådet Joh. Berendes fru Ingeborg Kurck, blev därefterhovjungfru hos drottning Christina, kom sedermera till sin moster, grevinnan Douglas, född Mörner, vilken hon följde till Polen'. Gift 1658-04-27 i Göteborg i konungens, drottningens och hela hovstatens övervaro med sin syssling, riksrådet ochgeneralguvernören, friherre Gustaf Soop af Limingo, i hans 1:a gifte, född 1624, död 1679.1. Maria, född 1642. Gift 1661-01-28 i Stockholm med generallöjtnanten och generalguvernören Jakob Johan Taube, friherre Taube af Kuddinge, nr 66, född 1624. Död 1695.1. Ett barn, född 1643-01-26, död spätt.2. Maria, född 1646, död 1668-04-07. Gift 1660-10-16 i Stockholm med presidenten Anders Lilliehöök af Fårdala, friherre Lilliehöök, i hans 1:a gifte, född 1635, död 1685.2. Brita, död 1651 och begraven 1652-01-11 i Åbo domkyrka.2. En son, död späd.3. En son, född 1662, död barn.3. Christina Gustaviana, född 1663-05 i Stockholm, död s. m. och bisatt s. å. 16/5.3. Carl, född 1665 i Stade. Kammarherre hos konung Carl XI. Marskalk på svenska ambassaden till Rijswijk 1697. Död ogift 1711 i Sachsen. 'Han förförde 1681 sin styvsyster friherrinnan Elsa Creutz, varefter dem emellan upprättades året därpå eller1682-04-12 en trolovningsskrift och hon förklarades 1685-11-05 av k. m:t för hans äkta hustru. Han begav sig utrikes, blev katolik och anställd vid påven Innocentius XII.s hov 1691, men blev åter lutheran. Hon fick 1700 ordentligt skiljebrev frånhonom och blev sedan omgift med ryttmästaren Israel Simonsson Ruthenhielm.'

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Carl Henriksson Horn af Kanckas 1550-1601 Agneta Evertsdotter von Dellwig 1550-1611 Gödik Gustafsson Fincke 1546-1617 Ingeborg Boije af Gennäs †1580
||||


||
Evert Carlsson Horn af Kanckas 1585-1615 Margareta Godiksdotter Fincke †1647
|||
Gustaf Evertsson Horn af Marienborg 1614-1666