• Born 12 February 1639 - Finland
  • Deceased 27 May 1675 - Stockholm, Stockholms län, Sverige,aged 36 years old
  • Buried in 1676 - Stockholm, Stockholms län, Sverige

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note


Religion: TAB 5
Olof Stiernhöök (son av Johan Olofsson Dalkarl, adlad Stiernhöök, Tab. 1). Född 1639-02-12 i Åbo. Underlagman i Uppland 1669. Sekreterare i kommerskollegium 1673. Assessor därstädes 1675. Död 1675-05-27 i Stockholm. Gift 1669-01-23 i Stockholm med Catharina von Beijer i hennes 1:a gifte, dotter av överpostdirektören Johan Beijer, adlad von Beijer och Margareta Weiler.Barn:Johan Carl, döpt 1670-01-22 i Stockholm. Student i Uppsala1 1683-06-29. Kommissionssekreterare i Wien 1704-01-18. Chargé d'affaires därst. 1711. Svensk resident i samma stad 1716. Död där ogift 1719-04-28 enl. vapnet i Frustuna kyrka 4Södermanlands län.Gustaf, döpt 1671-05-25 i Stockholm. Kammarpage. Fänrik vid livgardet 1694-05-23. Löjtnant därst. 1697-06-03. Kapten 1701-01-18. Major 1706-06-12. Överste vid Upplands infanteriregemente 1709-02-01. Stupade s. å. 28/6 i slaget vid Poltava. Hansvapen uppsattes i Svanhals' kyrka Östergötlands län. Han bevistade i fransk tjänst 1694 och 1695 års kampanjer. Bevistade övergången vid Dünaströmmen den 9 juli 1700 och blev då blesserad. Tvang 1702 den 11 sept. en trupp av Lubomirskis armé attvika. Var förlovad med friherrinnan Elisabet Magdalena Bååt.Olof, född 1673. Arvprinsens kammarpage. Fänrik vid livgardet 1697-06-30. K. livdrabant 1700-04-03. Kapten vid livgardet s. å. 1/9. Död ogift 1703-12-10 på Jönköpings slott och ligger troligen begraven i Svanhals' kyrka. Han var med vid övergångenav Dünaströmmen den 9 juli 1701 och blev då blesserad.Axel, döpt 1674-11-05 i Stockholm, död ung.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}