Rasmus Knudsen Rasmussen
Rasmus Knudsen Rasmussen
 • Born 21 March 1887 - Tryggelev, Langeland, Svendborg
 • Baptized 7 April 1887 - Ristinge kapel
 • Deceased 23 January 1980 - De gamles hjem i Hesselager,aged 92 years old
 • Tømrermester
2 files available 2 files available

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Adresser:

FT 1890 boede han sammen med sin mor og far i Hesselbjerg by

FT 1901 boede han sammen med sine forældre, sine 4 søskende og 1 tømrer svend i Hesselbjerg by matr 22b

FT 1906 boede han sammen med sin mor,far og 3 søskende i Hesselbjerg by matr. Nr 22b

FT 1916 boede han sammen med konen og deres søn i Magleby sogn Nordenbro by matr. Nr. 28a

FT 1921 boede han sammen med konen og deres 2 børn, 2 lærlinge og Magda's mor i et hus i Nordenfbro by, Magleby sogn

FT 1925 boede han sammen med konen, deres 2 børn, en tømmersvend og en lærling i Magleby sogn Nordenbro by matr 28g

FT 1930 boede han sammen med konen, deres 2 børn og en tømmersvend ved navn "Hans Ulrik Hansen" i Magleby sogn Nordenbro by matr 28h

i dec 1967 sælger han matr 28f i Nordenbro

i 1968 januar flyttede de til Gislev(Nyvej 7, matr 37) for at være tættere på familien

ca 1978 flyttede de ind på De gamles hjem i Hesselager

Han var Tømrermester i Nordenbro. Han havde egen forretning i ca. 50 år. Han lærte sit håndværk af sin far Karl Knudsen.

&nbsp

I 1914 byggede han sit eget hus i Nordenbro.

&nbsp

Rasmus Arbejdede som tillidsmand og vurderingsmand ved Østifternes Brandforsikring i over 40 år. Han vurderede ejendomme. Efter 25 år’s tjeneste modtog han et sølv krus og efter 40 år’s tjeneste modtog han en cigarkasse i sølv. Østifternes forsikring blev stiftet i 1889. I 1982 fik det nyt navn, som blev til Østifternes forsikring. I år 2000 kom de til at hedde Nykredit Østifternes forsikring.

&nbsp

I 1919 blev han medlem af Langelands Elselskabs repræsentantskab og var medlem i ca. 45 år.

&nbsp

Rasmus og Magda mødte hinanden første gang da Rasmus en tid var svend hos Georg Jørgensen. og Senere arbejdede han i Ryslinge på Højskolen, her faldt de endeligt for hinanden.

&nbsp

Rasmus var på Højskolen Vallekilde.... i 1908/09

&nbsp

Arbejdede en overgang i Norge hvor han var med til at bygge den store salpeterfabrik ved Rjukanfossen

&nbsp

Under 1. verdenkrig byggede han sin egen vindmølle til at trække båndsav og andre maskiner.

&nbsp

Deres forretning drives nu(1964) videre af brødrene Thomsen, medens de selv nyder deres otium i deres villa i Nordenbro


Han skiftede Efternavn fra Rasmussen til Knudsen pr. kongelig bevilling 10. juli 1917

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
 
 
 
Carl Christian Knudsen Rasmussen 1861-1919 Caroline Jensine Karoline Larsen 1867-
|
2
 |
3|
Rasmus Knudsen Rasmussen 1887-1980


 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content