Batalla Flores


  • Balbina Fausta 1839, daughter of çJuan Hilario Batalla Salgado and çPetra Flores Nevado
  • Lucia Casimira 1845, daughter of çJuan Hilario Batalla Salgado and çPetra Flores Nevado
  • Regina Magdalena 1847, daughter of çJuan Hilario Batalla Salgado and çPetra Flores Nevado