Koopman


  • Hilje 1902-1902, daughter of Pauwel (Pouwel) and Jantje Stol.
  • Living, son of Pauwel (Pouwel) and Jantje Stol.
  • Living, daughter of Pauwel (Pouwel) and Jantje Stol, with Living Windt.
  • Pauwel (Pouwel) 1870-1912, married to Jantje Stol in 1899.