Message to visitors

close

Welkom op desite voor families uit de Bommelerwaarden direkte omgevingvoornamelijk rond derivieren.

De onderzoekers zijn : Ron vanWijnen ,Alice van Straalen-Struijk , Corrienvan Ooijen, Bert van Keulen, Chris van Aalst , Guus van Gameren, Ad Jens , Govert Noorloos en Thijs Oomen.

Aanvullingen of correcties mailen naaralicevanstraalen@hotmail.com t.a.v. Aliceof gmvangameren@gmail.com t.a.v.Guus.

Aan deze site wordt dagelijks gewerkt. We willende privacy waarborgen door personen die nog leven en na 1918geboren zijn niet te tonen.

Let op als er geen geboortedatum bekend is wordtde doopdatum aangehouden, bij sommige familienamen wordt 1schrijfwijze gebruikt voor het overzicht.


  • Born about 1658 - hedel
  • Deceased
  • Meester kleermaker

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

In het ORA van Hedel Nr. 158, inv. nr. 128, wordt hij een aantal malen vermeld: "Voor ons, schepenen van Hedel, zijn gecompareerd, Jan Michielszn., soo voor hem selve ende mede als momboir ende Jan Jacobs Juyn als momboir over de onmondige kinderen van Metje Peters, weduwe van Abraham Michielszn. ende hebben erffelijk vercocht, overgegeven ende opgedragen ende dat met consent van den heer officieren als oppermomboir van 's Heeren wegen, aan Sander Michielszn., haren broeder ende sijnen erven huys en erff, staende aen de dijck en de Molenstraat" Actum Hedel, desen 11 maart 1685. "Wij, schepenen van Hedel, tuygen dat voor ons is gecompareerd Sander Michielszn. ende heeft voor hem ende zijnen erven gelooft aan den kinderen van Metje Peters, weduwe Abraham Michielszn. eenen thijns van zes gulden vier stuyvers jaerlixs, die verschijnen sal op den 12-den maart 1686 ende so voorts van jaere tot jaere" Actum Hedel, desen 12 maart 1685. Op 19 februari 1690 verkoopt Sander Michielsz van Piterson dit huis en erf. De koper, Jan Hendriks van Munster, neemt hierbij de thijnsbrief aan de kinderen over, op dezelfde voorwaarden. Sander Michielsz van Piterson ontvangt hiervoor de somma van één hondert en vierentwintig gulden. Inv. nr. 129. Op 26 januari 1699 worden door Arien Otten vande Steegen ende Arnt Corneliss vande Velde, schepenen van Hedel drie akten opgemaakt: In de eerste verkopen Willem Ariens ende Zander Mighielsz, als geauthoriseerden van de eerwaarde kerckeraedt aan Arien Cornelis vande Velde 1. hont land. In de derde akte verkopen zij, in dezelfde kwaliteit een huis en hof in het dorp Hedel genaamd de Groensmarkt aan Peter Arien Wouterse. in de tweede akte verkoopt Willem Ariens als diaken en geauthoriseerde van de eerwaarde kerckeraedt, 2½ hont land, genaamde het Vrooland aan Zander Mighiels voor de somma van hondert en twee guldens. Op 17 januari 1701 heeft Zander Mighielsz van Pieterson dit stuk land weer verkocht aan Adriaan Eymertsz de Groot voor de zomme van hondert agtenvijftigh gulden.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
 
 
 
michiel van pieterson ca 1612- nn nn
|
2
 |
3|
sander michielsz van pieterson ca 1658-