Family Book Vegelien stamlijn gegevensIn de beginperiode van de in 1812 ingevoerde afdeling burgerlijke stand werden er bij de gemeenten nogal wat schrijffouten gemaakt.
Zo kon het gebeuren dat niet alle kids van één en dezelfde vader ook dezelfde familienaam kregen. Men keek niet zo nauw.

Vanaf 1812 moest iedere ingezetene onder een vaste familienaam in de afdeling burgerlijke stand worden ingeschreven.
Had men geen familienaam, dan moest een naam worden aangenomen.


Vegelin (van Claerbergen), Vegelien (van Claerbergen), Vegeling

De familie Vegelin komt oorspronkelijk uit Fribourg oftewel Freiburg in Zwitserland.
De familienaam wordt voor het eerst genoemd in de vijftiende eeuw.
Men schrijft dan Fögili, Vögili of Fegili, wat waarschijnlijk eens 'krijgsman' betekende.
Hans Fegili was hofmeester aan het hof van de Franse koning Louis XI (1423-1483) en werd door deze koning in de adelstand verheven.
Kort na 1500 kreeg Georg de titel Heer van Claerbergen achter de familienaam.
Het bedoelde gebied Claerbergen lag in het Duitse hertogdom Brunswijk (Braunschweig).
Wanneer Philip Ernst (1613-1693) naar Fryslân komt, wordt het eerste stukje van zijn familienaam niet steeds op dezelfde manier geschreven.
Stadhouder Willem Frederik spelt de naam van zijn hofmeester bijvoorbeeld als Veuglin, Veugelin of Veugling.
In de achttiende eeuw wordt meestal Vegilin geschreven, maar in de loop van de tijd leest men steeds vaker Vegelin" [Karel F. Gildemacher & Jacob H.P. van der Vaart, Een rijk bezit.
Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen, Utrecht 2007, p 23].


Zelf geloof ik niet dat wij als Vegelin/Vegelien van deze lijn afstammen.

Eerder geloof ik onderstaande theorie;

- Iets over de vermoedelijke familie en voorgeslacht van Rienk Sierts.
- Het vermoeden bestaat dat Rienk Sierts zeker nog 2 broers en 3 zusters had die een gezin stichten.
- Hun vermoedelijke ouders Sierd Jurjens en Sibbeltje Willems die omstreeks 1786 vanuit Ureterp in Bakkeveen zijn komen wonen waar Sierd Jurjens omstreeks 1791 is overleden.
- Al hun mij bekende 7 kinderen zijn vermoedelijk geboren in Ureterp, waarvan er 2 jong overleden zijn.
- Het verdere voorgeslacht is waarschijnlijk terug te vinden in en rond Ureterp en Drachten.
- Zijn ene broer Jurjen Sierds die gehuwd was met Dieuwke Jans Olferts nam in 1812 de familienaam Kasemier van den Berg aan voor zichzelf en zijn 7 kinderenen en woonde toen in Bakkeveen, beiden overleden in Marum.

- De familienaam komt je nog steeds tegen.
- Ook vind je bij Jurjen Sierds zijn nageslacht schrijfvarianten tegen nl.
- Kasemier,
- Casemier,
- Kazemier,
- Cazemier en ook
- van den Berg (Smallingerland).

- De andere broer Willem Sierds nam aan voor zichzelf en zijn 6 kinderen als familienaam Huberts en woonde tot zijn dood in Bakkeveen.
- Hij was gehuwd met Baukjen Berends Drent. Ook hier komt een schrijfvariant voor nl.
- Huiberts (Smallingerland).

- Een zuster Hendrikje Sierds noemde zich ook Huberts, zij woonde met haar man Harmen Jannes Pool en hun 8 kinderen in Bakkeveen en zijn beiden daar ook overleden.

- Ook was er een zuster Baukje Sierds zij was gehuwd met Pieter Wouters en zij hadden wel kinderen.

- Tot slot was er nog een zuster Antje Sierds, van haar zijn mij verdere gegeven (nog) niet bekend.

Jurgen Sierds Casemier (Casemier van den Berg), geboren in 1755.
Jurjen Sierds zou als soldaat onder een kolonel Vegelin gediend hebben.
Opvallend is dat daar, waar Jurgen in 1812 de familienaam Kasemier van der Berg aanneemt, twee van zijn broers de familienaam VEGELIN aannemen:
- VEGELIEN, Fokke Sierds
- VEGELIN, Rienk Sierds

Van het regiment van Vegelin is het volgende bekend:

Emden Rgt.Nat.de Schepper nr.1 (Idsinga/Vegelin van Claerbergen) 1728 1731
Zutphen Rgt. Nat.de Schepper nr.1 (Vegelin van Claerbergen) 1731 1737
Arnhem Rgt.Nat.de Schepper nr.1 (Vegelin van Claerbergen/Glinstra) 1737 1745
Breda Rgt.Art.(Cie R.W.v.Traupitz/P.B.Vegelin v.Claerbergen 1765 1773
Brielle Rgt.Art.(Cie R.W.v.Traupitz/P.B.Vegelin v.Claerbergen 1765 1773
Geertruidenberg Rgt.Art.(Cie R.W.v.Traupitz/P.B.Vegelin v.Claerbergen 1765 1773
Hellevoetsluis Rgt.Art.(Cie R.W.v.Traupitz/P.B.Vegelin v.Claerbergen 1765 1773
Vlissingen Rgt.Art.(Cie R.W.v.Traupitz/P.B.Vegelin v.Claerbergen 1765 1773
Coevorden Rgt.Art.(Cie Pieter Bernard Vegelin v.Claerbergen) 1773 1780
Hasselt Rgt.Art.(Cie Pieter Bernard Vegelin v.Claerbergen) 1773 1780
Kampen Rgt.Art.(Cie Pieter Bernard Vegelin v.Claerbergen) 1773 1780
Ommerschans Rgt.Art.(Cie Pieter Bernard Vegelin v.Claerbergen) 1773 1780
Zwolle Rgt.Art.(Cie Pieter Bernard Vegelin v.Claerbergen) 1773 1780

Omdat Jurgen Sierds in 1755 gedoopt werd en zijn huwelijk in 1782 te Drachten plaats vindt lijkt voor eventueel verder onderzoek naar zijn militaire loopbaan alleen de periode 1773-1780 belangrijk.

Het is Jurjen Sierds uit Bakkeveen in Friesland die in 1812 de naam Kasemier van der Berg aanneemt.Zijn broers nemen dan overigens andere namen aan als Huberts, Vegelien en Vegelin.

De naam Kasemier van der Berg is geen lang leven gegund.
Al snel blijft alleen de naam Kasemier bestaan, echter wel in diverse andere spellingsvarianten.
We komen Kazemier, Casemier en Cazemier onder zijn nageslacht tegen.

De familie hoort van oorsprong in Ureterp en Drachten thuis waar tot circa 1626 vele generaties voorgeslacht van Jurjen te vinden is.

Waarom Jurjen voor de naam Kasemier van der Berg gekozen heeft is niet bekend.
Mogelijk dat er voor deze naam is gekozen als stil protest tegen de Franse bezetter uit die tijd.
In de geschiedenis van Friesland zijn er uit het huis van Oranje namelijk een drietal stadhouders van Friesland geweest met de naam Casimir.

De namen waar zijn broers in diezelfde tijd voor gekozen hebben zouden ook kunnen duiden in die richting.
Vegelin zou ontleend kunnen zijn aan Pieter Bernard Vegelin v. Claerbergen die in de eeuw ervoor met zijn regiment onder andere ook in het noorden van het land gelegerd was.
De naam Huberts zou om diezelfde reden afkomstig kunnen zijn van de naam Diederik Hubertus van Mourik, ook een legeraanvoerder van de eeuw ervoor.

De kunst van het vernoemen

Van oudsher gelden binnen de familie de oude vernoemingsregels. Niet altijd even strikt natuurlijk, met wat fantasie zijn ook moderne namen goed te gebruiken.

Regels voor het vernoemen
1e zoon vernoemd naar grootvader: vaders vader
2e zoon vernoemd naar grootvader: moeders vader
3e zoon vernoemd naar oom: vaders oudste broer
4e zoon vernoemd naar oom: moeders oudste broer
5e zoon vernoemd naar oom: vaders 2e broer
6e zoon vernoemd naar oom: moeders 2e broer

1e dochter vernoemd naar grootmoeder: moeders moeder
2e dochter vernoemd naar grootmoeder: vaders moeder
3e dochter vernoemd naar tante: moeders oudste zus
4e dochter vernoemd naar tante: vaders oudste zus
5e dochter vernoemd naar tante: moeders 2e zus
6e dochter vernoemd naar tante: vaders 2e zus


Index