622 last names (6781 individuals)

(.ABCDEFGHIJKLMNOÓPQRSTVWXadegpqstvx

Full list: