• Born in 1672 - hendrik-ido-ambacht
  • Baptized 13 March 1672 (Sunday) - hendrik-ido-ambacht
  • Deceased 1 June 1722 (Monday) - oud-beijerland,aged 50 years old

 Parents

  • Arie Ariens BAES(de jonge), born 21 July 1641 (Sunday) - ridderkerk, deceased 13 March 1672 (Sunday) - ridderkerk aged 30 years old
    Married 28 May 1660 (Friday), hendrik-ido-ambacht, to
  • Annetje NIJSSE, born about 1635 - hendrik-ido-ambacht, deceased 17 April 1708 (Tuesday) aged about 73 years old

 Spouses, children, grandchildren and great-grandchildren

 Siblings

 Paternal grand-parents, uncles and aunts

 Maternal grand-parents, uncles and aunts

 Notes

Individual Note

7. ARIEN ARIENSZ. (ARENTSZ.) BAES geseyt SWAEN alias VAN DER SWAEN
(waarschijnlijk tweeling met nr.8), ged. Hendrik Ido Ambacht (vanwege betere bereikbaarheid
in de wintermaanden, opgetekend te Ridderkerk), 13 maart 1672 (get. Aeltje
Nijsen, Lijntje Nijsen), jonge man van Ridderkerk, wonende (onder) Oud- Beijerland
(1692), boer te Oud-Beijerland, schepen van Oud- Beijerland (1704-1707,1717-
1719), begr. Oud-Beijerland (in de kerk) l juni 1722, tr. Oud-Beijerland (Ondertr. ald.
en te Ridderkerk, ald. bescheid gegeven om te Beijerland te tr. 24 dec.) 26 dec. 1692
ARYAENTIE CORNELISDR. BRAVENBOER (BRAAVENBOER, BRAVEN- T
MOER), ged. Barendrecht 15 juli 1657, jonge dochter (1679) /weduwe geb. te Barendrecht,
wonende onder / te Oud-Beijerland (1692), wellicht begr. Oud-Beijerland (in de
kerk) 28 maart 1715, dochter van Cornelis Cornelisz. en Pleuntje Doenen. Aryaentie
tr. le Oud-Beijerland (ondertr. aid. 31 maart) 26 april 1679 Cornelis Willemsz. Besemer
(Beesemer), jonge man geb. en wonende te Klaaswaal (1679), schepen van Cromstrijen,
schepen, heemraad van Klaaswaal, heemraad van het Westmaas Nieuwland,
overl. 1680/'84, zoon van Willem Cornelisz. Besemer, sche en van Cromstrijen, dijkgraaf
van Nieuw- en Klein-Cromstrijen, en Trintge Tonisdr.P68 Aryaentie Bravenboer
tr. 2e Oud-Beijerland (ondertr. ald. 11 april) 8 mei 1687 Pieter Ariensz. van der Jacht,
jonge man wonende te Oud-Beijerland (1666), weduwnaar geb. te Klaaswaal, wonende
te Oud-Beijerland (1687), overl. (voor 2 sept.) 1691, weduwnaar (le gebod tr. Oud-
Beijerland 20 nov. / 5 dec. 1666) Magteltje (Maggelie) Jacobsdr. Hoogvliet. f69
Men Baes / (van der) Swaen tr. 2e Oud-Beijerland (ondertr. ald. 20 okt.) 15 nov. 1715
GEERTRUYD JANSDR. VERRIJ, jonge dochter geb. Piershil, wonende in De Group
onder Westmaas (1715), mogelijk dochter van Jan Dircksz. Verrij (Verij, Vrij), schepenvan
Piershil. *
Men deed in 1693 belijdenis te Oud-Beijerland, terwijl zijn eerste vrouw Aryaentje Kornelisdr.
Bravenboer genoemd wordt op eenvan omstreeks 1710 daterende lidmatenlijst van
die gemeente. 170
Bij zijn eerste huwelijk was Adr(iaen) Celosse getuige. Ary van der Swaenweigerde in 1706
de eed als schepen van Oud-Beijerland af te leggen, omdat hij gevrijwaard wenste te blijven
van de schulden enz. van het gerecht ter plaatse. Op 23 maart 1707 werd hij door de
Staten van Holland gelast om zijn bediening te aanvaarden, waarna hij op 30 maart d.a.v.
alsnog de eed aflegde. 171 In het verpondingskohier uit 1718 wordt Arien vermeld als b ~ i -
ker van 43 morgen 528 van de vrouwe van Puttershoek in de polder Oud-Beijerland. 172
Zijn kinderen staan op 27 dec. 1720 als gebruikers van dit land genoteerd, maar in het volgende
jaar staan deze weer op zijn eigen naam geboekt. in
Mogelijk had Arien vanwege ziekte zijn boerderij door zijn kinderen laten voortzetten.
Een akte van 4 juni 1719 noemt hem in elk geval als ziek zijnde. 174
Geertruyt Verrij was vermoedelijk identiek met de Geertmi Jans Vrij, die op 20 april 1710
te Westmaas lidmaat werd met attestatie van Den Hitzert. 175

 Sources

  • Spouse 1: slijkerman

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Arie Arens BAES(jongeswaen) ca 1590-1674 Haesken Ariens FONKERT 1600-1674/ Willem NIJS ca 1605- Sara Johannesdr CELOSSE ca 1620-
||||


||
Arie Ariens BAES(de jonge) 1641-1672 Annetje NIJSSE ca 1635-1708
|||
Arie Ariens BAES(later zwaan) 1672-1722