Message to visitors

close

Over de familie Vols en aangehuwden. De stamvader Adrianus Volsis van Brugge afkomstig en gehuwd in 1625 op 30 jarige leeftijd metAnna De Pape. Deze stamboom is het werk van 40 jaar opzoekingen, inhet RA, RAB, FS, FV en stambomen van collega's genealogen, met dankaan velen die me met de jaren geholpen hebben. Myriam Hofkens,Francis Van Honacker, Dhr. Burssens, Dhr. Van Brempt, Mevr.Bourgoy,(Stamboom De Paepe) Julia Keyes, Rob Van Hassel, MaryGardner, Dhr. Loose, Dhr. Haans, Dhr. Dhaese, Dhr.JackyClaeys, Ignaes De JaegherKristelDe Backer, Dhr. Pauwels, Michèle Brandt, Dhr. Jan Van DeVelde, Jeaninne Smidts, Frieda Huet, Johan Van Looy, Dhr. CoggheFV, KUL, en onvoorwaardelijke dank aan Gerard Catteau voor allevertalingen, en ook de vele Genealogen die ik misschien vergetenben. ook mijn neef Wilfried Vols en zijn vader voor het jarenopzoeken van de stamboom Vols.


  • Born in 1747
  • Deceased in 1806,aged 59 years old

 Parents

 Siblings

 Maternal grand-parents, uncles and aunts

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}