Message to visitors

close

Stamboom van de familie Glasbergen en/of Stikkelorum.

Heeft U aanvullingen of wijzigingen graag vermelden in een mailnaar letopuglas@gmail.com


Sosa :1
  • Born about 1561
  • Deceased in 1639,aged about 78 years old
  • Buried 4 April 1639 (Monday)
  • Glazenmaker
1 file available 1 file available

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Ref.#1947
Organisatie-id: N.02-01

Stadssoldaat te Leiden (1584) Glazenmaker te Noordwijk-Binnen (1595)
Rechterlijk-Archief van Noordwijk No. 168
75. 17-3-1622. Jasper Jasperszn. metselaar jegenwoordig koster van de Parochiekerk is schuldig aan Jan Claeszn. wantsnijder 12 gulden 10 st per jr met hypotheek op een huis en erf gelegen op het Oosteinde daar nu Jeroen Janszn. schoemaker in woont, belend NO Maertje Cornelisdr. weduwe van Cornelis Isbrantszn., ZO de Achterweg, ZW Willem Claeszn. glazemaker en Annetje Engelsdr. en NW de Voorstraat.
105. 16-6-1623. Willem Claeszn. glazemaker wonende Leiden verkoopt Jeroen Janszn. schoemaker een huis en erf gelegen aan de Voorstraterweg te Noordwijk binnen, belend NO Jasper Jasperszn. metselaar, ZW en ZO de erfgenamen van Annetje Engelsdr. en NW de Voorstraterweg, belast met 3 braspenningen per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst alsmede 12 gulden 10 st per jr. Voldaan met een schuldbrief van 300 gulden boven de belasting.

Rechterlijk-Archief van Noordwijk No. 173
130. 27-3-1640. Claes Willemszn. en Arent Willemszn. van Glasbergen broers, tezamen kinderen en erfgenamen van Willem Claeszn. in zijn leven glazemaker stellen dat hun vader had verkocht aan Jeroen Janszn. schoemaker een huis en erf hierna genoemd en dat voor de overdracht hun vader was overleden en dragen alsnog op het voorsz. huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO Pieter Willemszn. mede schoemaker, ZO en ZW de wede van Cornelis Stien trompetmaker en NW de voorsz. straat, belast met 3 st 1 blank per jr tbv het Convent van Leeuwenburgh voor 500 gulden contant.

Willem Claesz glazenmaker was waarschijnlijk één van de drie kinderen van Grietgen Willemsdr. In Leidse archivalia komen in de zestiende eeuw verschillende Grietje Willemsdochteren voor, maar slechts één daarvan was getrouwd met een Claes. Op 15 okt 1561 wordt zij, als weduwe van Claes Cornelisz wollewever, vermeld als buurvrouw van een bewoner van een huis op de Uiterstegracht. Omdat Willem Claesz omstreeks 1561 geboren moet zijn, zou hij het jongste kind uit het gezin van zijn ouders zijn geweest.

De ondertrouwaantekening luidt:
"Willem Claeszoon Glaesemaecker, van Leyden, vergeze lschapt met Cornelis Willemszoon tinnegieter, zijn oom, met Jannetgen Claesdochter, van Waerder, woonende opte Vestestraet, vergezelschapt met Pieter Claeszoon, woonende opte lamge Weijde, haer broeder, ende Yda Pietersdr, Jacob Gerritsz houffsmits huijsvrouwe".
In hetzelfde jaar legde hij, als getuige, voor een Leidese notaris een verklaring af over een incident, dat tijdens zijn dienst als stadssoldaad had plaatsgevonden. Hij was toen 26 jaar oud. In een notariële verklaring die hij tien jaar later, inmiddels glazenmaker te Noordwijk, aflegde over der gedragingen van een buurvrouw, werd hij 36 jaar oud genoemd.
Opmerkelijk is dat hij beide verklaringen niet onder ede aflegde maar "bij sijne conscientie ende sielen salicheyt". Dat zou er op kunnen wijzen dat hij niet tot de Nederduytsch Gereformeerde kerk behoorde, maar Doopsgezind was.

Op 4 april 1639 in de Hooglandse Kerk begraven?

 Sources

  • Individual: Letopuglas, JB Glasbergen, Nuenen, 1969
  • Family: Erfgoedinstelling Erfgoed Leiden en Omstreken

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  sosa Willem Joosten sosa Catharina Pietersdr
|||
sosa Claes Cornelisz †/1561 sosa Grietgen Willemsdr Joosten
|||
sosa Willem Claesz Glasbergen ca 1561-1639