Sosa :656
  • Born in 1670 - Risåträsk, Burträsk sn
  • Deceased in 1748 - Poltava,aged 78 years old

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Bonde och soldat.

 

dmb:11

 

RISÅTRÄSK

VILLVATTNET 6 5/64 mantal 5skälsland RISÅTRÄSK

5/32 mantal

1605 Nils Eriksson – 1641 tp SN far

g NN – 1659 tp SN mor 10mark

Sven nedan

1635 Sven Nilsson mlgd54-60, 57:g1s1dr,58:g2s ovan

Brita

Per Villvattnet 7

Erik nedan

I Jbk 1697 är hemmanet delat i 2 lika delar Villvattnet 7

A. 5/64 mantal

AI:1 fol 57

1660 Erik Svensson – 1713 25/10tp, 1d28öre mlgd62-,79:g1s1shu,81:g1dr1shu, 94:g1s1shu ovan

g NN

g Kerstin Johansdotter – 1723 25/3tp TE farmoder, 18öre

Erik mlgd03 nedan

Margareta – f20

Kerstin Bygdeträsk 9

Lustig Jakob g03 1/4LÖ Dordie Håkansdr Kräkånger LÖ

Ren Johan Nr39

Krskp1671 d 22 jan gav ES i Risååträsk test eft sin sal hu och tu sina barn

Krskp1686 Erik Svensson i Risåträsk givit i testamente eftr sin sal fadersyster 1d

Krskp1675 d 13 juni vigdes Per Svensson i Risåträsk m Brita Simonsdotter i Petisträsk gav 1d

Dmb1711 7/4 hu Märta Tomasdotter i Risåträsk uppviste sin svärfaders Erik Svenssons och Kerstin Johansdotters

henne givna skriftliga tillstånd av d25febr 1705 att få tillträda och behålla deras hemman för sig och sina barn, vilket

contrakt nu ES vilje ändra till sin måg Erik Zackrisson...EE barn bör besitta emedan deras fader gått soldat och Jon

Tomasson i Bygdeträsk, Nils Tomasson i Willvattnet Herman Olofsson i Willvattnet och Anders Tomasson i

Bygdeträsk

Dmb1716 3/12 hu Margta Erik Erikssons i Risåträsk och hu Margareta Johan Erikssons Rehns änka tilltalte sin svåger

Erik Zacksrisson i Bygdeträsk om hålletarvsskifte efter deras svärfader Erik Svensson 1711 d 5 juni däruti bestående

av att systern Kerstin.. svärmoder hu Kerstin Johansdotter sedan dotter var död flytt tillbaka till sin sons änka på sitt

gamla hemman

Dmb1720 13/8 Erik Zackrisson i Bygdeträsk förekom och å sin dotter Karins vägnar som han avlat med sin framledne

hu Kerstin, och hu Margareta Persdotter i Bodbyn där å sin son Johan Johanssons vägnar fodrade arv efter Karins

morfader och Johans farfader Erik Svensson i Risåträsk i andledning av upprättad byteslängd 5 juni 1711..

sammanlades efter den förres moster och senares faster Margareta Eriksdotter... ogift och död bliven vars arv innestår

hos Erik Erikssons änka Märta Tomasdotter... infann sig den 3dje sonens Jakob Eriksson Lustigs änka Dordi

Håkansdotter i Kräkånger förmena sig även komma att ärva sin mans fader Erik Svensson eftersom hon haft barn med

sin man... för Erik Svenssons dotter Margareta som död är ...

AI:1 fol 103

Erik Eriksson ovan

1712 g Märet Tomasdotter 1673 - 1748 5/6 Villvattnet 4

Karin 94 Ljusvattnet 11

Son – 00 /7tp, 15öre

Tomas 01 18/7 nedan

Kerstin

 

Villvattnet 6 forts

AI:2 fol 58

1720 Tomas Eriksson 1701 – 1761 11/5 vattusot bo53 1/11 ovan

g19hfl Marta Olofsdotter 1689 /2 – 1753 23/9 bröstvärk, 64år

g54 25/11 Anna Månsdotter 1699 – 1774 27/8 svullnad Bygdeträsk 7

Erik 20 3/3 g41 3dag Jul SKL Anna Andersdotter f26 Kattisträsk

g49 1pT SKL Margareta Tomasdotter f29 Norsjö

Nils 23 /5 nedan

Barn – 24 26/5tp 18öre

Barn – 25 27/3tp, 14öre

Olof 29 /11 – 99 2/2 og

Barn – 30 5/7tp, 8öre

Maria 30 Blåbergsliden

Barn – 31 20/4tp, 12öre

AI:5 fol 188

1765 Nils Tomasson 1723 – 1801 25/8 ovan

g49 4/12 Anna Johansdotter 1722 – 1802 26/3 Åsen/Villvattnet 11

Maria 50 28/9 Villvattnet 5

Kerstin 52 7/1 Villvattnet 2

Sara 53 /11 – 55 /1

Karin 55 24/4 – 16/9

Sara 57 14/4 - /6

Johan 58 22/5 nedan

Tomas 60 14/1 Forstjärn, Fisktjärnliden, Villvattnet 7

Nils 61 30/6 Fisktjärnliden, Forstjärn

Anna Karin 63 18/2 Bygdeträsk 11

Anders 64 26/12 Villvattnet 7

AI:5 fol 188

1789 Johan Nilsson 1758 – 1831 7/4 Långträskliden ovan

g80 1/10 Karin Andersdotter 1758 – 1838 22/1 Blåbergsliden

Anna Karin 81 16/7 g02 Jon Nilsson f78 Hökmark LÖ

g19 10/2 Lars Larsson f92 Hissjön UML

Brita Kerstin 82 11/9 g01 27/12 Erik Eriksson f73 Stavträsk

Anders 84 10/3 g04 26/12SKL Ulrika Persdotter f73 Kattisträsk

Natanael – 87 20/5 3m ” sjuk alltsedan födseln”

Johan– 88 31/5 13v kikhosta

Nils Petter 90 21/5 g11 17/2Dfs Anna Maria Magnusdotter f90 Norrliden

Eva Karin – 92 15/10 1år5d magplågor

Maria Kerstin 93 28/4 g11 20/10 Johan Olofsson f81 Tallträsk

g31 10/7 Olof Persson f10 Torrbergsliden

 

 

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Erik Svensson †1713 Kerstin Johansdotter †1671
|||
Erik Eriksson 1670-1748