Gabriels


  • sosa Jan Hubert , gehuwd met Maria Elisabeth Reeskens.
  • sosa Maria Catherina Gertrudis 1926-2004, dochter van Jan Hubert en Maria Elisabeth Reeskens, Burgerlijk Huwelijk met Norbert Lucien Cortvriendt in 1951.