Family Book '''Van Soom, oorsprong van de naam en geschiedenis'''


Omdat in het 16de eeuwse Broechem ook reeds de naam 'Van So(o)meren' voorkwam denken we dat de naam Van Soom afgeleid is van Someren een gemeente ten zuiden van Eindhoven in Noord Brabant (Nederland).Of minder waarschijnlijk van de stad Bergen-op-Zoom (NL). De naam van deze stad werd rond 1500 geschreven als Berghen opten Zoem.

Of een Antwerps toponiem dat voorkwam in de omgeving van Deurne en Borsbeek als “Zoeme”.Midden 14de eeuw huwde Aleydis (Adelaide) van Immerseel met Heer Gysbrecht van Doerne (Deurne) van Sompeken. Hun kasteel was bekend als het 'Kasteel van Sumbeke' of het 'Hof van Sompeke' en is nu bekend als 'Het Withof'.Het land 'Ten Zoeme' is gesitueerd op de grens van Deurne, Borsbeek en Wommelgem.'Zoeme' heeft hier de betekenis van grens. De Sombeek vormt vandaag nog steeds de grens tussen Deurne en Wommelgem. De Sombeek mondt uit in 'het Schijn' oostelijk van het Rivierenhof.(Stockmans, Geschiedenis v. Deurne: Deel I/ blz.179/ 181 en Deel III/ blz.225/226)

Rond 1550 werd in Broechem Adrianus Van Soom geboren.In het jaar 1576 (her)trouwde Adrianus in Broechem met Lisken Wevers. Twee jaar later in 1578 was hij daar weer maar nu met Barbara Nagels.Uit dit huwelijk werd in 1590 Joannes Van Soom geboren. Via zijn zoon Gommarus Van Soom °1622 en zijn kleinzoon Leonardus Van Soom (1667-1731) komen we bij de geboorte van Petrus Van Soom.

Deze Petrus geboren in Broechem op 2 april 1699 mag beschouwd worden als een sleutelfiguur in onze stamboom. Hij was 3 maal getrouwd en uit elk van deze huwelijken ontspringt wat we nu een 'familietak' noemen.Eerste huwelijk was in 1723 met Catharina Baetens. Catharina was de weduwe van de pachter van de Franckx hoeve, eigendom van de Abdij van Nazareth in Lier. Deze hoeve bestaat nu nog steeds. Hun zoon Petrus Franciscus Van Soom (1728-1788) is de stamvader van de Van Soom’s afkomstig van de streek rond Pulle en Herenthout. Het zijn de broers Theo Van Soom uit Vorselaar en Herman Van Soom uit Heist op den Berg die deze familietak bij elkaar sprokkelden. De boerderij van de familie Van Soom stond in Nederviersel. In die boerderij woonden Josephus van Soom x Anna Catharina Macator die voorouders had met de naam Proost, die het kasteel te Vorselaar bewoonden.

Petrus Van Soom huwde in 1730 een tweede maal met Joanna Cailliau (Calluy) (1692-1747). Uit dit huwelijk wordt Joannes Baptist (1742-1800) geboren. Hij is de stamvader van de Vorselaarse tak, waartoe nu de beeldhouwer Luk Van Soom uit Rijkevorsel behoort.

Uit een derde huwelijk in 1748 met Catharina Van Den Bruel °1720 wordt in Pulderbos Joannes Baptista Van Soom (1750-1799) geboren. Hij vestigde zich in Merksem en is de stamvader van de Van Soom’s uit Merksem.

Een van de zonen van Joannes Baptista is Joannes Franciscus Van Soom (1788-1864). Hij was landbouwer in de toen nog zeer landelijke gemeente Merksem. Hij trouwde met Maria Theresia Joossens (1795-1834) uit Hoevenen. Zij kregen tussen 1817 en 1832 zeven zonen.Hun jongste was Guillielmus Josephus. Guillielmus is in Merksem geboren op 13 maart 1832. Hij stierf er op 11 mei 1895. Hij werd 'Muske' genoemd omdat hij thuis de jongste van zeven was.

Guillielmus trouwde op 29 januari 1857 met Theresia Lardenoy uit Gierle in de Kempen. De vader van Theresia, ‘Josephus Martinus Lardenoy’ (°1795) was ‘paardendompteur’ of paardentemmer en veearts in Lichtaart.Zeven maanden na hun huwelijk (1857) werd hun eerste kind geboren. Er zouden er nog 8 volgen. Theresia was in de familie en in de buurt gekend als vroedvrouw en werd ‘Betteke-de-Goei-Vrouw’ genoemd. Haar achternaam Lardenoy (Lardenoey) is afgeleid van L’Ardenais, (van de Ardennen).

Muske was ‘menuisier’ of zoals we nu zouden zeggen ‘aannemer’. Hij bezat verscheidene huizen en gronden (nr. 8 tot en met nr. 3) aan 'Den Duivelshoek', een gehucht van Merksem tussen de dorpskern van Merksem en de Antwerpse wijken Schijnpoort en Dam, ongeveer waar nu het Sportpaleis staat en het Albertkanaal begint.In 1865 emigreerde de familie Van Soom naar het Nederlandse Dubbeldam ten zuiden van Dordrecht. Zij bleven daar zeker tot in het jaar 1870.Er werden 3 kinderen geboren in Dubbeldam, het negende de zoon Gustavus werd in 1873 terug in Merksem ingeschreven.

Na de dood van zijn vrouw Theresia op 1 januari 1874 hertrouwde Guillielmus, amper één maand later, op 12 februari 1874, met Anna Maria Vrints (1833-1911), waarmee hij nog drie dochters kreeg.Het vijfde kind van Guillielmus was Joannes Eduardus. Hij werd op 5 maart 1865 in Merksem geboren.In zijn jeugd was Eduard samen met zijn jongere broers Stanislas en Hyppolythus gekend als 'de kluchtzangers van Merksem'. Op feestdagen stelden zij een bord op aan de kerk en zongen over wat er gebeurde in het dorp. Daarbij wezen ze met een stok naar de tekeningen op hun ‘plakkaat’.Nu zouden we zeggen dat het een gezongen satire was. Deze liedvorm is afkomstig uit het Duits, waar het een Schnitzelbank of Bänkelsang heet.

Eduard, of Ede zoals hij genoemd werd, was loodgieter, in die tijd vooral met koperen buizen. Hij werd in de familie dan ook 'de koperen' genoemd. Volgens de familie-overlevering plaatste hij mee de 298 vergulde sterren op de koepel van de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw in Scherpenheuvel.Nadat hij 25 jaar voor een baas gewerkt had werd hij zelfstandig en ...wat voor de familie erger was, hij werd liberaal. Vandaar dat hij een tijd een wat gespannen verhouding had met de overige familieleden die vroom katholiek waren en bleven.Dat liberale zou nog een paar generaties doorwerken want later zullen we zien dat zijn zoon John na WOI bij de 'liberale' oud-strijdersbond was en dat die zijn zoon, Louis naar de gemeenteschool van de Belgiëlei gestuurd werd. Een school voor vrijzinnigen, waar de leerlingen voor WO II voor de helft van joodse afkomst waren.

Ede Van Soom trouwde op 9 december 1890 met Maria Catharina Lasters (1868-1923) uit Retie. Hun dochter Anna geboren op 12 augustus 1887, was toen al 3 jaar. Zij was wat men rond de eeuwwisseling een 'voorkind' noemde. Een 'voorkind' was gewoonlijk geen resultaat van een buitenechtelijke relatie, het was meer het resultaat van 'een statie te ver gaan', en van nog eventjes wachten tot het huwelijk ook financieel mogelijk was.”.

Na 1800 vinden we de Van Soom’s overal in de provincie Antwerpen terug. Van Ravels en Weelde in het Noorden over Vorselaar, Grobbendonk, Zoersel en Merksem tot Duffel, Mechelen en Boom in het Zuiden.

Bij het genealogisch onderzoek 'DNA project Oud-Hertogdom Brabant' werd bij 449 families die reeds generaties lang in Brabant wonen (Bij de afstammelingen van Adrianus Van Soom °1550 zeker meer dan 14 generaties) uit het DNA de haplogroep bepaald. De haplogroep wordt onveranderd doorgegeven van vader op zoon via het Y chromosoom.Uit dit onderzoek bleek dat de mannelijke afstammelingen van Adrianus Van Soom behoren tot de Haplogroep G2a3* U8.Haplogroep G ontstond ongeveer 30.000 jaar geleden. Deze haplogroep vindt zijn oorsprong in de Kaukasus en werd via het huidige Turkije verspreid naar Zuidoost Europa.15.000 jaar geleden is haplogroep G vanuit het zuiden van Europa naar het Noorden verspreidt. De aanwezigheid van G in West Europa wordt vaak geassocieerd met de zogenaamde Neolitische Expansie toen de hier aanwezige jagende nomadenvolkeren zo'n 12.000 jaar geleden aan landbouw begonnen te doen.

G is een relatief kleine haplogroep. Slechts 5% van de Europese bevolking behoort tot deze groep. In Vlaanderen en Zuid Nederland is dit percentage nog lager (2 à 3%).Deze haplogroep komt het meeste voor in Georgië, in het bijzonder Ossetië, waar het bij zo'n 30% van de mannen wordt aangetroffen. http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_G_%28Y-DNA%29

Verwante familienamen zijn:Van Someren, Van Soomeren, Van Som, Van Soeme, Vanden Soeme.Van Zoom, Van Zoeme, Van Zomeren, Van Zoomeren, Van Der Zommen, Van Som(m)eren, Van Sumer(e), Van Summeren, Van Zummeren.De Somer(e), De Soomer, (de) Sommer, De Zoomer, De Zommers, Somers, Soomers, Zomer(s), Zoomers, Sommers.

Verspreiding:De Van Soom's vind men vooral in Antwerpen en de Antwerpse Kempen. Enkele in Gent, Oostende en Leuven.

Uitspraak: Soom werd in het Middelnederlands/Brabants uitgesproken als 'Z'oom met een 'Z'. Want in het Middelnederlands (voor 1500) werd de z-klank veelal met s geschreven.(Frans Debrabandere, 'Over zutters en schoenmakers' Neerlandia 110 (2006), nr 2, p 34-35)

Dat was toen, nu spreken we de naam Van Soom meestal wel uit met een 'S', al was het maar om een correcte schrijfwijze te verkrijgen. Want al is de naam schijnbaar eenvoudig, toch worden er zoals iedere Van Soom U kan bevestigen, bij het schrijven nog voortdurend fouten gemaakt.


Index