M Dirk II van Voorne

(Dirkvan Voorne)


  • Born 10 November 1173 - Voorne, Heerewaarden, Nederland
  • Deceased 9 September 1228 - Voorne, Heerewaarden, Nederland,aged 54 years old

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Heer van Voorne; burggraaf van Zeeland (1218); Heer van Voorne; vermeld 1198-1228.

Hij treedt op 20-2-1203 op als getuige voor de (vorige) heer van Voorne; wordt heer van Voorne door het kinderloos overlijden van oudere broer Hugo; (zie bij broer Hugo i.z. verdeling van erfgoederen); in 1220 staat zijn land door overstrominge n onder water, hij wordt te hulp gekomen door monniken van Ter Doest (Vlaanderen), die de dijken herstelden en de landerijen weer droog legden. Als dank voor deze hulp schenkt hij de abt o.a. de polder Middelland, in de oorkonde (1220) die hiervan getuigt, vermeldt Dirk: 'een oud spreekwoord zegt dat men in nood zijn ware vrienden leert kennen'.
Toen zoon Hendrik van Voorne in 1229 als heer van Voorne in het daglicht trad had hij nog maar één handelingsbekwame broer Hugo. Hun jongere broers Dirk en Albert worden in die oorkonde niet genoemd. Zij zijn derhalve nog te beschouwen als minderj arig, dus jonger dan 12 jaar. Dirk en Albert van moeten derhalve in of na 1217 zijn geboren.
Dirk van Voorne overleed op 31 december 1228. Achteraf blijkt dat hij voor zijn dood had beschikt dat zijn tweede zoon een deel van de heerlijkheid zou ontvangen, vermeerderd met een rente van 30 markjaarlijks uit de bede van Walcheren, wannee r de heerlijkheid niet genoeg mocht opbrengen. Deze bepaling kan pas inwerking zijn getreden met het overlijden van Dirk van Voorne. In 1229 zien we Hugo als getuige in een oorkonde van zijn broer zodat hij in 1229 minstens 14 was, een leeftijd die hij hoogstwaarschijnlijk al had bereikt op 31 december 1228. Hugos jongere broers Dirk en Albert van Voorne zijn dus in of na 1215 zijn geboren.Dirk van Voorne was de opvolger van zijn broer Hugo. In 1198 komen beiden voor het eerst voor in een grafelijke oorkonde. De broers hadden bovendien nog een jongere broer Bartholomeus die vanaf 1199 bekend is. Oudste broer Hugo vertegenwoordigd
e in 1198 het geslacht Voorne. Als heer van Voorne en leenman van de graaf zal hij dan minstens 18 jaar zijn geweest. Hij moet dan ook minstens uit 1180 datereren. Voor zijn broers was het voldoende dat ze civielrechtelijk gezien meerderjarig waren om als getuige te mogen fungeren. Ze zullen dan minstens twaalf jaar zijn geweest (in Brabant was dat 14 jaar). Jongste broer Bartholomeus zal derhalvein 1199 minimaal twaalf zijn geweest en uiterlijk in 1187 zijn geboren. Van broer Dirk weten we dat hij rond 1205 zal zijn gehuwd. Als jongere broer had hij niet de primaire taak om de stamlijn van het geslacht voort te zetten. Vveronderstel wordt dan ook dat hij bij zijn huwelijk gewoon meerderjarig en zo rond de 25 jaar zal zijn geweest. Dit plaatst zijn geboortejaar op ca. 1180. Zijn broer Hugo zal daarom ook iets ouder zijn geweest. Hun vader Dirk van Voorne wordt geacht met een dochter van Udalrich van Naaldwijk te zijn gehuwd. We mogen uit vernoemingsoogpunt dan ook verwachten dat er tussen Hugo en Dirk een vroegoverleden broer met deze naam zal zijn geboren. Met een kleine marge is te schatten dat vader Dirk van Voorne rond 1175 huwde met een qua voornaam onbekend gebleven erfdochter van Udalrich van Naalwijk.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview