• Born in 1365 - Dordrecht, Zuid-Holland, NL
 • Deceased 1 October 1400 - Dordrecht, Nederland,aged 35 years old
 • Geschutsmeester van Busse in het beleg van Bergh

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

 
 • 1399: in de verloren gegane stadsrekening van 1399 komt voor, onder de "ontfang
  vanden geleende gelde ter laetster Vriescher reysen": in "dat derder quartier":
  Otte van Slingelant10 lb.gr."; betaald Ot van Slingelant "van vuren houten an
  den tenten verbesicht 7 s."; betaald vanwage tenten, die gehaelt waren tot Otte
  van Slingelant 7 s."(Dozy, de oudste stadsrekeningen, p.105,109,110).
  1 okt 1400 ("op Sinte Baven dach"): "zoen" door (mede-verantwoordelijk voor de
  doodslag, of partijganger van de daders) Pieter Haec Harmanssoen, naar
  aanleiding van de doodslag op Ghijsbrecht van Kuunre Ghijsbrechtssoen en Wiggher
  Baerntssoen: Pieter Haec verklaart, dat hij nooit meer in Dordrecgt als schout,
  burgemeester, schepen, raad, acht of deken zal dienen. Bovendien neemt hij
  afstand van Otten van Slinghelant en van al degenen die vanwege voornoemde
  doodslag zijn aangeklaagd: nooit meer zal hij in hun gezelschap verkeren. Pieter
  Haec zal buiten het land van Holland blijven voor een termijn van tien jaar.
  Borgen zijn: Jacob vander Tiimpel Wouterssoen, Henric Vrient Pieter Adaemssoen,
  Maes Cleissoen die backer en Hein Haec Jan Haexsoen. Magen van vaderswege zijn:
  Harman Haecc zijn vader, Tielman Haec Harman Haex broeder, Jan Haec Harmanssoen
  en en Harman Haec Jacobssoen. Magen van moederswege zijn: Aernt van Beelant
  Bottermanssoen en Ghijsbrecht Jans Heynssoen.(Mandemakersgilde; GAD, Gilden
  inv.nr.753).
  11 maart 1415(=1416): Henric van Dam Janszone verborgde Elyaes Meeus Jonkez. op
  1 pond Hollands per jaar, gelegen in de Houttuun, "inden erve naest daer Otte
  van Slingelant woende in sinen leste live" en het hoekhuis naast de Cleijne
  Halstraet waar Jacob Pietersz. woonde.(Aktenboek I;GAD, oud stadsarch.Dordrecht
  13,akte 1863).
  23 april 1420: Henric vander Dam Jansz.verborgde Willem Aernt Buidepersz. op 1
  pond Holland per jaar, gelegen in de Houttuun, daar Gherit Aerntsz. een huis op
  staande heeft,"naest den huse daer Otte van Slingel[a]nt in woende in sine[n]
  leste leve[n]" en naast het hoekhuis van de Cleijne Halstrate.(Aktenboek als
  hiervoor akte 2228.).
  30 april 1426: in het stadsregister werd opgetekend dat de "Amentoern die Otte
  van Slingelant gegh[even] was en[de] beseten heeft" nu door de "neringhen"
  gegeven was aan Jan die Gheister om zijn leven lang te bezitten. te bewonen en
  te gebruiken,"in alsulke manieren en[de] vorwaerden als die Otte vorsz.
  bese[te]n en[de] gebruyct heeft.(Aktenboek II; GAD, oud stadsarch.Dordrecht 14,
  akte 88).

  Mogelijke vader van Jan van Slingerland. Geboren omstreeks 1365, overleden 1400. stierf voor zijn
  vader, geschutsmeester van Bussein het beleg van Berch. Bron: C. Sigmond: "De geslachten Van
  Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de 14de en 15de eeuw", in: De
  Nederlandsche Leeuw 118(2001), nr. 7-8, kol.521-580.

 

Geschutsmeester van Busse in het beleg van BERCH


Mogelijke vader van Jan van Slingerland. Geboren omstreeks 1365, overleden 1400. stierf voor zijn

vader, geschutsmeester van Busse in het beleg van Berch. Bron: C. Sigmond: "De geslachten Van

Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de 14de en 15de eeuw", in: De

Nederlandsche Leeuw 118(2001), nr. 7-8, kol.521-580.


23

1399: in de verloren gegane stadsrekening van 1399 komt voor, onder de "ontfang

vanden geleende gelde ter laetster Vriescher reysen": in "dat derder quartier":

Otte van Slingelant 10 lb.gr."; betaald Ot van Slingelant "van vuren houten an

den tenten verbesicht 7 s."; betaald vanwage tenten, die gehaelt waren tot Otte

van Slingelant 7 s."(Dozy, de oudste stadsrekeningen, p.105,109,110).

1 okt 1400 ("op Sinte Baven dach"): "zoen" door (mede-verantwoordelijk voor de

doodslag, of partijganger van de daders) Pieter Haec Harmanssoen, naar

aanleiding van de doodslag op Ghijsbrecht van Kuunre Ghijsbrechtssoen en Wiggher

Baerntssoen: Pieter Haec verklaart, dat hij nooit meer in Dordrecgt als schout,

burgemeester, schepen, raad, acht of deken zal dienen. Bovendien neemt hij

afstand van Otten van Slinghelant en van al degenen die vanwege voornoemde

doodslag zijn aangeklaagd: nooit meer zal hij in hun gezelschap verkeren. Pieter

Haec zal buiten het land van Holland blijven voor een termijn van tien jaar.

Borgen zijn: Jacob vander Tiimpel Wouterssoen, Henric Vrient Pieter Adaemssoen,

Maes Cleissoen die backer en Hein Haec Jan Haexsoen. Magen van vaderswege zijn:

Harman Haecc zijn vader, Tielman Haec Harman Haex broeder, Jan Haec Harmanssoen

en en Harman Haec Jacobssoen. Magen van moederswege zijn: Aernt van Beelant

Bottermanssoen en Ghijsbrecht Jans Heynssoen.(Mandemakersgilde; GAD, Gilden

inv.nr.753).

11 maart 1415(=1416): Henric van Dam Janszone verborgde Elyaes Meeus Jonkez. op

1 pond Hollands per jaar, gelegen in de Houttuun, "inden erve naest daer Otte

van Slingelant woende in sinen leste live" en het hoekhuis naast de Cleijne

Halstraet waar Jacob Pietersz. woonde.(Aktenboek I;GAD, oud stadsarch.Dordrecht

13,akte 1863).

23 april 1420: Henric vander Dam Jansz.verborgde Willem Aernt Buidepersz. op 1

pond Holland per jaar, gelegen in de Houttuun, daar Gherit Aerntsz. een huis op

staande heeft,"naest den huse daer Otte van Slingel[a]nt in woende in sine[n]

leste leve[n]" en naast het hoekhuis vande Cleijne Halstrate.(Aktenboek als

hiervoor akte 2228.).

30 april 1426: in het stadsregister werd opgetekend dat de "Amentoern die Otte

van Slingelant gegh[even] was en[de] beseten heeft" nu door de "neringhen"

gegeven was aan Jan die Gheister om zijn leven lang te bezitten. te bewonen en

te gebruiken,"in alsulke manieren en[de] vorwaerden als die Otte vorsz.

bese[te]n en[de] gebruyct heeft.(Aktenboek II; GAD, oud stadsarch.Dordrecht 14,

akte 88).

Mogelijke vader van Jan van Slingerland. Geboren omstreeks 1365, overleden 1400. stierf voor zijn

vader, geschutsmeester van Busse in het beleg van Berch. Bron: C. Sigmond: "De geslachten Van

Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland in de 14de en 15de eeuw", in: De

Nederlandsche Leeuw 118(2001), nr. 7-8, kol.521-580.

 Sources

 • Individual: Thea Turk - Turk Web Site (Smart Match)

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Johan Jansz van den Tempel 1310-1385 Elisabeth van Slingeland van Arkel 1310-1345 Jan van Heusden van Drongelen, Ridder 1305-1366 Hadewyck Hadewich Both van der Eem 1316-1371
||||


||
Jan Jansz van Slingeland 1340-1405 Catharina van Drongelen 1340-1406
|||
Otto Janse (Jansz Otte) van Slingeland 1365-1400