Message to visitors

close

Op en aanmerkingen?

Laat het me weten!

 Wytze Libbes

  • Adema 1875-1937 Wytze Libbes William
  • Adema 1873-1875, son of Libbe Wietzes and Jacobi Oebeles de Boer.
  • Adema 1863-1872, daughter of Libbe Wietzes and Elske Hendriks de Jager.
  • Jongsma 1844-1917, son of Libbe Sytzes and Jeltje Binnes Binsma, married to Tjipkjen Sytzes de Boer in 1872.