Sosa :1
  • Born in 1760 - Engwierum
  • Baptized 28 December 1760 - Engwierum
  • Deceased 30 March 1810 - Harkema Opeinde,aged 50 years old
  • Winkeliersche, kasteleinsche

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Register van overledenen Grietenij Achtkarspelen 1806-1811
Overleden: Fokje Taekes, oud 50 jaar Datum: 30 maart 1810 Plaats: Harkema Opeinde
Opmerking: De overledene was gehuwd en laat vijf kinderen na

Family Note

Huwelijksboek Boerum
1783, 15 Juny, Had Waatse Symens te Suiderhuisterveen met Fokje Teakes op het Nieuwland onder Boerum syn eerste huwelijksvoorstel, het 2de huwelijksvoorstel viel in op de 22 Juni en het 3de op de 29ste. En het attestatie gevraagt en verkregen om op Suiderhuisterveen te trouwen.

Huwelijksboek Surhuisterveen
Den 7 July 1783 syn nae drie voorgaande Proclamatien in den Huwelijken Staat bevestigt Waatse Symens van Suiderhuisterveen en Fokjen Teekes van Boerum met attestatie

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Jacob Taekes 1702- Aaltje Ubeles Thomas Franses 1700-1749/ Antje Jans 1695-
||||


||
Taeke Jacobs 1727-ca 1797 Baukjen Thomas 1728-1811
|||
Fokje Taekes 1760-1810