Sosa :1
  • Born 19 April 1789 - Kollum
  • Baptized 10 May 1789 - Kollum
  • Deceased 13 April 1817 - Kollum,aged 27 years old
  • Arbeider, wonende te Kollum

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Overlijdensakte Kollumerland, 1817. Aangiftedatum 14 april 1817, akte nr. 27
Extract: In het jaar 1817 op den 13den dag der maand april, des voordemiddags ten acht uren is te Kollum in het huis letter A, numero 1 overleden, Bauke Meints Oosterhof, oud 27 jaren, arbeider wonende te Kollum, zoon van Meint Jans Oosterhof en Johanna Baukes, echtelieden wonende te Kollum en gehuwd geweest aan IJttje Botes

Family Note

Huwelijksakte Kollumerland c.a. (mairie Kollum), 21 januari 1813, akte nr. 1
Bauke Meints Oosterhof, oud 23 jaar, dagloner wonende te Kollum, minderjarige zoon, geadsisteerd door deszelfs ouders Meint Jans Oosterhof en Johanna Baukes, echtelieden wonende te Kollum; en Yttje Botes Tuinstra, oud 27 jaar, arbeidster wonende te Kollum, meerderjarige dochter van Bote Willems Tuinstra en Geeske Uilkes, echtelieden, zijnde eerstgemelde in leven, wonende te Kollum, hierbij tegenwoordig deszelfs toestemming tot het huwelijk gevende, laatstgemelde reeds ruim 15 jaren overleden, hetwelk ons en de getuigen bekend is, weduwe van Jacob Valks, overleden in de maand November van den jare 1810

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Jan Meints Rinsk Yles 1726-1812 Bauke Gerrits 1735- Tjimkje Uilkes
||||


||
Meint Jans Oosterhof 1767-1826 Johanna Baukes Westerhof 1766-1844
|||
Bauke Meints Oosterhof 1789-1817