Sosa :5
  • Born 30 June 1893 - Oudwoude
  • Baptized 6 June 1920 - Kollum
  • Deceased 10 July 1970 - Kollumerpomp,aged 77 years old
  • Buried 15 July 1970 - Kollum
  • Verkoopster van klompen en petroleum

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Aantekening TvdLeij
Trijntje van der Veen, 3e generatie, kwartierstaat nr 5

Geboorteakte Kollumerland, akte nr. 110
Trijntje van der Veen, geboren 30 juni 1893 des morgens ten 6 ure te Oudwoude, dochter van Rudmer van der Veen, oud 31 jaren, arbeider, wonende te Oudwoude en Hinke Zuidema, zonder beroep aldaar.

Toegang 291-16 Gereformeerde Kerk Kollum. Inventaris 53 DTB -1951:
Trijntje van der Veen, geb. 30 juni 1893, gedoopt 6 juni 1920 te Kollum. Na belijdenis des geloofs. Vr. S. v/d Leij. Naar Kollumerpomp 1-1-1923.

Begraafplaats Kollum: Steen:
2 Tim. 4 : 7, 8. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

Family Note

Huwelijksakte Kollumerland c.a., 19 mei 1917, akte nr. 19
Sietse van der Leij, 25 jaren, arbeider, geboren en wonende te Kollum, zoon van Lieuwe van der Leij, 63 jaren en van Trijntje Osinga, 57 jaren, echtelieden, arbeiders, wonende te Kollum, beiden hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende; en: Trijntje van der Veen, 23 jaren, geboren te Oudwoude, zonder beroep, wonende te Kollum, dr. v. Rudmer van der Veen, 55 jaren, arbeider, wonende te Kollum, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en van Hinke Zuidema, overleden. De afkondiging tot dit huwelijk heeft op Zaterdag den 28 april jongstleden binnen deze gemeente zonder stuiting plaats gehad. Getuigen: Jacob Laverman, 52 jaren, veldwachter. Johannes Land, 33 jaren, secretarie beambte. Beiden wonende te Kollum en geene familie van de comparanten. Verklarende de moeder des bruidegoms niet te kunnen schrijven.

Bijlagen: Familysearch pagina 492 e.v

BS. Kollumerland en Nieuwkruisland: Extract uit een register van geborenen - 7 februari 1892 is te Kollum geboren: Sietse, zoon van Lieuwe van der Leij en zijne huisvrouw Trijntje Osinga.

BS. Kollumerland en Nieuwkruisland: Extract uit een register van geborenen - 30 juni 1893 is te Oudwoude geboren: Trijntje, dochter van Rudmer van der Veen en zijne huisvrouw Hinke Zuidema.

BS. Kollumerland en Nieuwkruisland: Extract uit een register van overledenen - 10 mei 1909 is te Westergeest overleden: Hinke Zuidema, oud 44 jaren, gehuwd met Rudmer van der Veen.

Sietse trouwt op dezelfde dag als zijn zus Tietje.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Syberen Rudmers van der Veen 1818-1877 Trijntje Theunis de Bruin 1826-1917 Tabe Hylkes Zuidema 1836-1913 Janke Meinderts van der Bijl 1842-1883
||||






||
Rudmer Syberens van der Veen 1861-1932 Hinke Tabes Zuidema 1865-1909
||



|
Trijntje van der Veen 1893-1970