Meint Baukes

  • Oosterhof 1815-1860, son of Bauke Meints and Yttje Botes Tuinstra, married to Romkje Bruinsma in 1849.
  • Oosterhof 1812-1890, son of Jetske Gerbens van der Woude, married to Dieuke Feikes Poelstra in 1841, Maria Elisabeth Bisschop in 1863.