• Born 7 January 1800 - Burum
  • Baptized 26 January 1800
  • Deceased 19 September 1827 - Pieterzijl (Grijpskerk),aged 27 years old

 Parents

 Spouses

 Siblings

 Notes

Individual Note

Overlijdensregister Grijpskerk 1827 Aktenummer 44
Auktje Germs van der Woude, oud 28 jaren, van beroep arbeidster wonende te Pieterzijl, gehuwd met Driewes Hindriks Kooi, van beroep dagloner te Pieterzijl woonachtig, zijnde de namen der ouders van de overledene bij de aangevers onbekend. Overleden woensdag 19 september 1827 des nademiddags 3 uren te Pieterzijl onder Visvliet in de behuizinge gemerkt No. 111.

Baptism

Burum

Family Note

Huwelijksakte Kollumerland c.a., 9 juni 1821, akte nr. 14
Drewes Hendriks Kooy, oud 22 jaren, boereknecht, geboren te Kollum en wonende op het Nieuwkruisland, hebbende tot nu toe voldaan aan de verpligtingen der Nationale Militie. zoon van Hendrik Piers Kooy en Ettje Drewis, Egtelieden, dagloners, wonende onder Engwierum; en Aukje Germens van der Woude, oud 21 jaren, geboren te Burum, boeredienstmeid wonende op het Nieuwkruisland, dr. v. Germen Hendriks van der Woude en Fokje Johannes, Egtelieden, dagloners wonende op het Nieuwkruisland, welke beide comparanten toestemming hebbende tot dit huwelijk, de eerste van zijn ouders en de tweede van haar ouders, allen bij de voltrekking daarvan tegenwoordig. Getuigen: Hendrik Piers Kooy, oud 58 jaren, Vader van den Comparant, dagloner wonende op het Nieuwkruisland, Germen Hendriks van der Woude, oud 60 jaren, Vader van den Comparante, dagloner wonende op het Nieuwkruisland, Jan Johannes Blau, oud 59 jaren, Eerste Policiebediende dezer Grietenije, Minne Faber, oud 33 jaren, kastelein, beiden wonende te Kollum en de Comparanten vreemd.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Gerben Hendriks van der Woude Fokje Johannes 1766-1848
|||
Aukje Gerbens van der Woude 1800-1827