• Born 7 November 1788 - Kollum
  • Baptized 4 January 1789 - Kollum
  • Deceased 6 December 1848 - Kollum,aged 60 years old
  • Arbeider te Kollum

 Parents

 Spouses and children

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Militairen uit Kollumerland in dienst van Napoleon:
Katsma, Berend Jans, pokdalig, dagloner, geboren te Burum 07.11.1788 wonende aldaar, zoon van Jan Jans Katsma en Geeske Berends; Loteling lichting 1808 mairie Burum; hoeft niet op te komen en wordt op 07.12.1812 plaatsvervanger voor Roelof Berends Riddersma (lichting 1810 mairie Burum) in dienst bij het 124e regiment infanterie van linie onder nummer 5144, soldaat in het 5e bataljon, 3e compagnie; 17.03.1813 overgegaan naar het 134e regiment infanterie van linie; Opmerkingen: keert terug en trouwt in 1814 in de gemeente Kollumerland c.a.; Bronnen: RAF Collectie Visser; toegang 8 inventarisnummer 4062 nummer 313; BS

Overlijdensakte Kollumerland c.a., 1848. Aangiftedatum 7 december 1848, akte nr. 208
Berend Jans Katsma, overleden 6 december 1848, oud 62 jaar, weduwnaar

Family Note

Huwelijksakte Kollumerland c.a. (mairie Kollum), 28 juli 1814, akte nr. 13
Beernt Jans Katsma, oud 25 jaren, wonende in deze gemeente, zoon van Jan Jans en Geeske Beernts, arbeiders, hebbende in deze gemeente en aldaar overleden, en Jetske Gerbens van der Woude, oud 23 jaren, wonende in deze gemeente, dr. v. de echtelieden Gerben Hendriks van der Woude en Fokje Johannes, arbeiders wonende in de gemeente Burum.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Jan Jans Postumus Geeske Berends
|||
Berend Jans Katsma 1788-1848