• Born in 1764 - Engwierum
  • Baptized 19 February 1764 - Engwierum
  • Deceased 24 June 1818 - Visvliet (Grijpskerk),aged 54 years old
  • Boer te Munnekezijl

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Doopreg. Herv. gem. Engwierum
Dopeling: Bote Gedoopt op 19 februari 1764 in Engwierum Zoon van Teeke Jakobs en niet genoemde moeder

Familienaam Grijpskerk
25 May 1812 - Bote Teekes, wonende te Visvliet verklaarde dat hij aanneemt tot zijnen Familienaam den naam van Dijkstra en tot zijn Voornaam of Voornamen den naam of namen van Bote Teekes, dat hij heeft 2 dochters, namelijk: ten aanzien der dogters verklaart den comparant dat de eerste is genaamt Bouwktje oud 11 jaar, de twede is genaamt Trijntje oud 3 jaren, beide wonende te Visvliet. Bote Teekes tekent Bote Teekes Dijkstra.

Overlijdensregister Grijpskerk 1818 Aangiftedatum 25 juni 1818 Aktenummer 12
Bote Teekes Dijkstra, oud 54 jaren, dagloner, geboren en wonende, te Visvliet, echtgenoot van Louwke Rotgers, den zelven en twee kinder nalatende. Aangevers: Jelle Harms Boerema, oud 64 jaren, landbouwer en Rochert Repkes Zijlstra, oud 62 jaren, landbouwer, beide woonachtig onder Visvliet binnen deze gemeente, welke zijn naaste buren

Family Note

Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl
Bevestiging huwelijk op 5 juli 1787 in Burum
Bote Taekes afkomstig van Munnekezijl
Louwke Rutgers afkomstig van Munnekezijl

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Jacob Taekes 1702- Aaltje Ubeles Thomas Franses 1700-1749/ Antje Jans 1695-
||||


||
Taeke Jacobs 1727-ca 1797 Baukjen Thomas 1728-1811
|||
Boote Taekes Dijkstra 1764-1818