• Born 12 February 1814 - Augsbuurt
  • Deceased 29 March 1850 - Kollum,aged 36 years old

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Geboorteakte Kollumerland (mairie Burum), 1814. Aangiftedatum 12 februari 1814, akte nr. 7
Dieuke, geboren 10 februari 1814 des vm. ten 11 uren, dochter van Feijke Douwes Poelstra, oud 24 jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente en deszelfs huisvrouw Antje Martens van Halen.

Overlijdensakte Kollumerland, 1850. Aangiftedatum 30 maart 1850, akte nr. 49
Dieuwke Feikes Poelstra, oud 36 jaren, arbeidster te Kollum, geboren te Buitenpost, gehuwd met Meint Oosterhof en dr. v. Feike Douwes Poelstra en Antje Mattheus van Halen, echtelieden, werklieden te Buitenpost. Overleden 29 maart 1850 des avonds ten 5 ure in de huizing nummer 7d wijk D te Kollum.

Family Note

Huwelijksakte Kollumerland c.a., 5 mei 1841, akte nr. 14
Meint Baukes Oosterhof, oud 29 jaren, geboren te Burum, boereknegt te Kollum, zoon van Jetske Gerbens van der Woude, overleden, de vader door onechte geboorte onbekend; en Dieuke Feijkes Poelstra, oud 27 jaren, geboren te Augsbuurt, boeremeid te Buitenpost, dochter van Feijke Douwes Poelstra en Antje Martens van Haan, echtelieden, werklieden onder Buitenpost, de ouders van de bruid hier tegenwoordig hare toestemming tot voltrekking van het huwelijk gevende. Getuigen: Jan Johannes Blau, 79 jaren, agent van politie, Jan Oosterhof, 54 jaren, slager, Willem Elsinga, 55 jaren, koornmeter en Egbert Mossink, 38 jaren, agent van politie, allen te Kollum en geene familie van de comparanten. Verklarende de bruidegom en bruid en bruids moeder niet te kunnen schrijven.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Douwe Tjallings 1770-1806 Lolkje Feikes Poelstra 1769-1828 Mattheus Gerrits van Haalen 1759-1821 Klaaske Tjerks Bos 1764-1845
||||


||
Feike Douwes Poelstra 1793-1875 Antje Mattheus van Halen 1794-1854
|||
Dieuke Feikes Poelstra 1814-1850