• Born 21 September 1839 - Murmerwoude
  • Deceased 19 November 1903 - Engwierum,aged 64 years old

 Spouses

 Notes

Individual Note

Geboorteakte Dantumadeel, 1839. Aangiftedatum 23 september 1839, blad nr. 69
Fokje Bijlsma, geboren 21 september 1839. Dochter van Roelfke Jans Bijlsma

Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1903. Aangiftedatum 21 november 1903, akte nr. 122
Fokje Bijlsma, oud 64 jaren, geboren te Murmerwoude in het jaar 1839, zonder beroep wonende te Engwierum, weduwe van Ruurd de Vries, natuurlijke niet erkende dochter van Roelfke Jans Bijlsma, overleden. Overleden 19 november 1903 des nm. ten 2 ure te Engwierum.

Family Note

Huwelijksakte Oostdongeradeel, 10 mei 1867, akte nr. 15
Ruurd de Vries, oud 50 jaren, geboren te Engwierum, arbeider wonende aldaar, weduwnaar van Froukje Tjerks Postma, zoon van Dirk Ruurds de Vries en van Grijttje Fokkes Zijlstra, beide overleden, in der tijd echtelieden; en Fokje Bijlsma, oud 27 jaren, geboren te Murmerwoude, dienstmeid wonende te Engwierum, meerderjarige, buiten huwelijk geboren dochter van Roelfke Jans Bijlsma, overleden.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}