• Born in 1744 - Anjum
  • Deceased 7 February 1837 - Anjum,aged 93 years old

 Parents

 Spouses

 Notes

Individual Note

Volkstelling 1829 Anjum, huisnr. 84b
Fokes, Fokje. 85 jr. geboren te Anjum, weduwe, turfmetersche, Prot.

Overlijdensakte Datum: 09-02-1837, Oostdongeradeel, blad 3
Fokjen Fokes, oud 93 jaren, zonder beroep wonende te Anjum, geboren te Anjum, weduwe van Ate Uilkes, in leven stoelwinder te Anjum, onechte dochter van wijlen Trijntje Annes, in leven woonachtig aldaar. Overleden 7 februari 1837 des nm. ten 3 ure, in het huis numero 84 te Anjum

Memories van successie Plaats: Dokkum
Overledene: Fokje Fokes overleden op 07-02-1837 wonende te Anjum (Onvermogend: armvoogdij). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Family Note

Marriage with Tomas Jacobs:
Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
Bevestiging huwelijk op 14 februari 1773 in Anjum
Thomas Jacobs afkomstig van Anjum, Fokje Fookes afkomstig van Anjum

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
? ? Trijntje Annes
|||
Fokje Fookes 1744-1837