Sosa :85
  • Born in 1761 - Pieterzijl (Visvliet)
  • Baptized 1 March 1761 - Visvliet
  • Deceased 15 February 1839 - Zwaagwesteinde,aged 78 years old
  • Winkeliersche, Arbeidster te Zwaagwesteinde, Arbeidster, Zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde, Zonder beroep, woonachtig te Zwaagwesteinde

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Aantekeningen TvdLeij
Fokje Theunis: kwartierstaat 7e generatie nr. 85

Fokje is tijdens de afwezigheid van Salomon, van medio 1794 tot medio 1796, vooral in Groningerland te vinden. Misschien bij Antje Benders, de weduwe van haar broer Fedde Theunis, in Niezijl.

Doopboek Kerkelijke gemeente Visvliet
1761 Den 1 meert gedoopt het kint van Tonnis Feddes en Aaltje Roelfs genaamt Voske

Volkstelling 1829 Zwaagwesteinde, huisnr. 93.
de Vries, Hendrik Sybes, 36jr. Geb. Sybrandahuis, jongmans, Kramer, Prot.
Dijkstra, Bettje Tjietses, 28jr. Geb. Zwaagwesteinde, jonge dochter, zonder beroep, P.
de Vries, Sybe Hendriks, 3jr. Geb. Zwaagwesteinde, jongmans, zonder beroep, P.
de Vries, Tjietse Hendriks, 6 maand. Geb. Zwaagwesteinde, jongmans, zonder beroep, P.
de Bruin, Fokje Theunis, 78jr. Geb. Pieterzijl, jonge dochter, zonder beroep, P.

Overlijdensakte Dantumadeel, 1839, blad nr. 8
Fokje Theunis, oud 80 jaren, geboren te Burum, zonder beroep, woonachtig te Zwaagwesteinde, laatst weduwe van Jacob Tjibbes de Haan, dr. v. Theunis en Aaltje, beide overleden, nalatende drie kinderen. Overleden op 15 februari 1839 des voormiddags ten twee ure, te Zwaagwesteinde in het huis gequoteerd met nummer 100. Aangevers: Klaas Ydes Heidstra, 30 jaren en Brant Riemers Wybenga, 24 jaren, kramers, beide woonachtig te Zwaagwesteinde, geburen en geene aanverwanten der overledene.

Family Note

Marriage with Salomon Levi:
Aangezien er nooit een huwelijksakte is gevonden, aangenomen dat ze niet getrouwd waren.

Marriage with Jacob Tjibbes de Haan:
Trouwregister Hervormde gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude
Bevestiging huwelijk van 25 augustus 1799, Dantumawoude
Jacob Tjibbes, Zwaagwesteinde, Fokjen Teunis, Zwaagwesteinde

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Fedde Wytses 1697-ca 1748 Dieuwke Theunis †ca 1756 Roelof Leenderts 1703- Foske Pieters 1703-/1755
||||


||
Theunis Feddes 1727- Aaltje Roelfs 1736-
|||
Fokje Theunis 1761-1839