• Born 20 June 1800 - Kollum
  • Baptized 6 July 1800 - Kollum
  • Deceased 14 January 1855 - Kollum,aged 54 years old
  • Dagloner, wonende te Kollum

 Parents

 Spouses

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Gemeentearchief Kollumerland, inv.nr. 1233, mannelijke inwoners Kollum 1825
Namen en voornamen: Gerriet Meints Oosterhof, huisnummer: 11, beroep: dagloonder, geboortedatum: 20 jun 1800.

Overlijdensakte Kollumerland, 1855. Aangiftedatum 15 januari 1855, akte nr. 6
Gerrit Meints Oosterhof, oud 54 jaren, werkman te Kollum, geb. te Kollum, geh. m. Trijntje Dijkstra en zoon zijner wijlen ouders Meint Oosterhof en Johanna Westerhof. Overleden 14 januari 1855 des nachts ten half 5 ure, huisnr. 1 wijk B te Kollum

Family Note

Marriage with Antje Pytters Dijkstra:
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 20 mei 1820, akte nr. 13
Gerrit Meints Oosterhof, oud 19 jaren, arbeider, geboren en wonende te Kollum, zoon van Meint Jans Oosterhof en Johanna Baukes, egtelieden, koemelkers wonende te Kollum, en Antje Pieters Dijkstra, oud 28 jaren, geboren te Ternaard, dienstmeid wonende te Kollum, dr. v. Pieter Fransen en van Antje Cornelis, aleer egtelieden onder Ternaard en beiden aldaar overleden blijkens acte van bekendheid, volgens welke acte de grootouders van de comparante, zoo van vaders als van moederszijde mede allen zijn overleden, welke beide comparanten, waarvan de eerste toestemming tot dit huwelijk heeft van zijn vader, bij de voltrekking van hetzelve tegenwoordig en de tweede geene toestemming behoeft

Marriage with Trijntje Botes Dijkstra:
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 1838
Man : Gerrit Meints Oosterhof, oud 37 jaar
Ouders: Meint Jans Oosterhof en Johanna Baukes Westerhof
Vrouw : Trijntje Botes Dijkstra, oud 29 jaar
Ouders: Bote Teekes Dijkstra en Louke Rotgers
Datum : 30 maart 1838, akte nr. 3

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Jan Meints Rinsk Yles 1726-1812 Bauke Gerrits 1735- Tjimkje Uilkes
||||


||
Meint Jans Oosterhof 1767-1826 Johanna Baukes Westerhof 1766-1844
|||
Gerrit Meints Oosterhof 1800-1855