• Born 4 March 1791 - Burum
  • Baptized 3 April 1791 - Burum
  • Deceased 24 February 1841 - Kollum,aged 49 years old
  • Arbeidster te Kollum

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Overlijdensakte Kollumerland c.a., 1841. Aangiftedatum 25 februari 1841, akte nr. 30
Jetske Gerbens van der Woude, oud 49 jaren, arbeidster te Kollum, geboren te Burum, gehuwd met Berend Katsma en dochter van wijlen Gerben Hendriks en van Fokje van der Woude, zonder beroep te Kollum. Overleden 24 februari 1841, des namiddags ten 1 ure, huisnr. 144 wijk A te Kollum. Aangevers: Tjeerd Lanting, 67 jaren, inlandsche kramer en Albert Bakkers, 63 jaren, havenmeester, beiden te Kollum, geburen.

Family Note

Marriage with Berend Jans Katsma:
Huwelijksakte Kollumerland c.a. (mairie Kollum), 28 juli 1814, akte nr. 13
Beernt Jans Katsma, oud 25 jaren, wonende in deze gemeente, zoon van Jan Jans en Geeske Beernts, arbeiders, hebbende in deze gemeente en aldaar overleden, en Jetske Gerbens van der Woude, oud 23 jaren, wonende in deze gemeente, dr. v. de echtelieden Gerben Hendriks van der Woude en Fokje Johannes, arbeiders wonende in de gemeente Burum.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Gerben Hendriks van der Woude Fokje Johannes 1766-1848
|||
Jetske Gerbens van der Woude 1791-1841