• Born 22 April 1766 - Bergum
  • Baptized 1 June 1766 - Bergum
  • Deceased 4 March 1844 - Kollum,aged 77 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Herv. gem. Bergum
Dopeling: Johanna Geboren in april 1766 Gedoopt op l juni 1766 in Bergum Dochter van Bauke Gerrits en Tjimkjen Uilkes Opm.: Geboren omstreeks de twee-entwintigste, de moeder is getuige

Doopboek Bergum
Bauke Gerrits + Tjimkjen in 1766 en 1771 Tj. Uilkes - Johanna (omstr. 22 april) / 1 juni 1766.

1826 Kollum, notaris A. Lycklama Boelgoed - Johanna Baukes Westra te Kollum, weduwe van Meint Jans Oosterhof

Overlijdensakte Kollumerland c.a., 1844 Aangiftedatum 5 maart 1844, akte nr. 29
Johanna Boukes Westra, oud 76 jaren, zonder bedrijf te Kollum, geboren te Bergum, gehuwd met Meint Jans Oosterhof, overleden en verdere betrekkingen onbekend. Overleden 4 maart 1844, des morgens ten 12 en een half ure in de huizing (huisnummer niet leesbaar), wijk B te Kollum.

Collectie Nieuwland
Johanna Baukes, gedoopt Bergum 1 juni 1766, 5 weken oud, dochter van Bauke Gerrits en Tjimkje Uilkes tr. Bergum 5 maart 1786 Meint Jans, v Kollum, zij v Bergum

Family Note

Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
Derde proclamatie van 26 februari 1786, Kollum
Meint Jans, Kollum, Johannes Baukes, Bergum

Trouwregister Hervormde gemeente Bergum
Bevestiging huwelijk van 5 maart 1786, Bergum
Meint Jans, Kollum, Johanna Baukes, Bergum

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Bauke Gerrits 1735- Tjimkje Uilkes
|||
Johanna Baukes Westerhof 1766-1844