• Born 2 February 1812 - Munnekezijl
  • Deceased 25 March 1890 - Kollum,aged 78 years old
  • Arbeider, wonende te Kollum

 Parents

 Spouses and children

 Half-siblings

On the side of Jetske Gerbens van der Woude 1791-1841
(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Geboorteakte Kollumerland (mairie Burum), 1812. Aangiftedatum 4 februari 1812, akte nr. 5
Gecompareerd: Johan Nicolaus Stutsman, oud 56 jaar, van beroep Chirurgijn wonende te Burum, welke ons heeft verklaard dat op 2 februari 1812 des namiddags ten 7 uren, Jetske Gerbens, van beroep arbeidster wonende te Burum, is bevallen van een kind van het mannelijk geslagt, welke hij ons voorstelde aan hetselve de voor en toenaam van Meint Baukes Oosterhof geevende, zijnde hetselve in onegt geteeld. De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Eeuwe Jans Broersma, 46 jaar, van beroep boer wonende te Burum en van Cornelis Pieters Dijkstra, oud 42 jaar, van beroep arbeider woonende te Burum.

Woont 1845 huisnr. 9 onder Kollum.

Overlijdensakte Kollumerland, 1890. Aangiftedatum 26 maart 1890, akte nr. 34
Meint Oosterhof, oud 77 jaren, arbeider geb. te Munnekezijl, wonende te Kollum, weduwnaar van Marijke Bisschop, zijnde verdere renseignementen van den overledene den aangevers onbekend. Overleden 25 maart 1890 des avonds ten half 12 ure te Kollum, wijk B, huisnr. 226.

Family Note

Marriage with Dieuke Feikes Poelstra:
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 5 mei 1841, akte nr. 14
Meint Baukes Oosterhof, oud 29 jaren, geboren te Burum, boereknegt te Kollum, zoon van Jetske Gerbens van der Woude, overleden, de vader door onechte geboorte onbekend; en Dieuke Feijkes Poelstra, oud 27 jaren, geboren te Augsbuurt, boeremeid te Buitenpost, dochter van Feijke Douwes Poelstra en Antje Martens van Haan, echtelieden, werklieden onder Buitenpost, de ouders van de bruid hier tegenwoordig hare toestemming tot voltrekking van het huwelijk gevende. Getuigen: Jan Johannes Blau, 79 jaren, agent van politie, Jan Oosterhof, 54 jaren, slager, Willem Elsinga, 55 jaren, koornmeter en Egbert Mossink, 38 jaren, agent van politie, allen te Kollum en geene familie van de comparanten. Verklarende de bruidegom en bruid en bruids moeder niet te kunnen schrijven.

Marriage with Maria Elisabeth Bisschop:
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 17 januari 1863, akte nr. 2
Meint Baukes Oosterhof, 50 jaren, geboren te Burum, zoon van Jetske Gerbens, overleden, weduwenaar van Dieuwke Feikes Poelstra en Maria Elisabeth Bisschop, 38 jaren, geboren te Kollum, van beroep arbeidster, wonende te Kollum, meerderjarige dr. v. Fredrik Willem Bisschop en Hiltje Kornelis Spoelman, beide overleden. En hebben de comparanten tot dat einde aan ons overlegd hunne geboorte acten, doodacte van bruidegoms vorige echtgenoot en geboorte acte van Gerben, uit de bruid geboren den 16den februarij 1854 te Kollum, welk kind bij deze voor het hunne wordt erkend.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Gerben Hendriks van der Woude Fokje Johannes 1766-1848
|||
? ? Jetske Gerbens van der Woude 1791-1841
|||
Meint Baukes Oosterhof 1812-1890