• Born 16 November 1816 - Burum
  • Deceased 31 December 1878 - Akkerwoude,aged 62 years old
  • Dienstmeid, wonende te Kollum

 Parents

 Spouses

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Geboorteakte Kollumerland (mairie Burum), 1816. Aangiftedatum 18 november 1816, akte nr. 46 - In het jaar 1816, den 18den dag der maand November des nademiddags ten 3 uren gecompareerd: Rinse Pieters Rosema, oud 38 jaren, arbeider te Burum, welke verklaarde dat uit Eefke Jans, oud 37 jaren, arbeidster, bij de comparant in huis wonende, op den 16den des morgens ten 3 uren geboren is een kind van de vrouwelijke sexe aan het welk zij den naam geeft van Romkje, zijnde de vader van het kind onbekend. Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van Eeuwe Jans Broersma, 50 jaren, landbouwer en Else Pieters Siccema, 36 jaren, landbouwer, beide onder Burum woonagtig. De comparant heeft verklaard niet te kunnen schrijven.

Overlijdensakte Dantumadeel, 1879. Aangiftedatum 2 januari 1879, akte nr. 2 - Romkje Bruinsma, geboren te Burum in 1817, oud 61 jaren, zonder beroep wonende te Akkerwoude, wed. eerst van Meint Baukes Oosterhof, laatst van Ytzen Annes Klok, dr. v. Eelfke Jans Bruinsma, overleden, zijnde de vader onbekend. Overleden 31 december 1878 des vm. ten 4 ure te Akkerwoude, huisnr. 53.

Family Note

Marriage with Meint Baukes Oosterhof:
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 12 mei 1849, akte nr. 16
Meint Baukes Oosterhof, 33 jaren, geboren te Kollum, zoon van Bauke Meints Oosterhof, overleden en Yttie Willems Tuinstra, zonder beroep te Kollum en Romkje Bruinsma, 32 jaren, geboren te Burum, dienstmeid wonende te Kollum, meerderjarige Dr. v. Eefke Jans Bruinsma, overleden, de vader der bruid onbekend

Marriage with Ytzen Annes Klok:
Huwelijksakte Dantumadeel, 1873
Man : Ytzen Annes Klok, oud 48 jaar, geboren te Wanswerd, gemeente Ferwerderadeel
Ouders: Anne Jacobus Klok en Sytske Martens Tamminga
Vrouw : Romkje Bruinsma, oud 56 jaar, geboren te Burum
Ouders: niet genoemde vader en Eefke Jans Bruinsma
Datum : 8 januari 1873, akte nr. 4

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Jan Hendriks 1736-1810 Antje Harmens †1792
|||
X NN Iefke Jans Bruinsma 1779-1840
|||
Romkje Bruinsma 1816-1878