• Born 29 October 1787 - Harkema Opeinde
  • Baptized 9 December 1787 - Harkema Opeinde
  • Deceased 8 December 1816 - Engwierum,aged 29 years old

 Parents

 Spouses

 Siblings

 Notes

Individual Note

Doopreg. Herv. gem. Drogeham en Harkema Opeinde 1772-1812 - Dopeling: Teeke Geboren op 29 oktober 1787 onder Harkema Gedoopt op 9 december 1787 in Drogeham/Harkema Opeinde Kind van Waatze Symens en Fokjen Teekes

Overlijdensregister Oostdongeradeel (mairie Ee) 1816, pag.7 Aangiftedatum: 9 december 1816 - Taeke Waatzes van der Klaai, oud 29 jaar, boerenknecht, zijnde de plaats der geboorte van den overledene aan partijen onbekend, wonende te Engwierum, zijnde getrouwd aan Aukje Tjallings, wonende te Engwierum, zoon van Waatze Sijmons en Foekje Taekes. Overleden 8 december 1816 des vm. ten 9 uren in het huis nr. 13 te Engwierum. Aangevers: Eelze Gerrijts Kooistra, oud 52 jaren, arbeider en Tjeerd Wiegers Visser, oud 53 jaren, beide te Engwierum, de overledene vreemd, naaste buren.

Baptism

Drogeham

Family Note

Huwelijksregister Oostdongeradeel (mairie Ee) 28 april 1813, akte nr. 5
Taeke Waatzes, oud 25 jaren, geboren te Drogeham, wonende te Ee en aldaar dienstbaar, zoon van Waatze Sijmons, wonende te Drogeham en Fokje Taekes, overleden; en Aukjen Tjallings, oud 21 jaren, geboren en wonende te Engwierum en aldaar dienstbaar, dr. v. Tjalling Jans, overleden en Sibbeltje Geerts, wonende te Engwierum. Getuigen: Arjen Eelzes Kingma, oud 45 jaren, landbouwer te Engwierum, Douwe Freerks Boonia, oud 44 jaren, landbouwer te Ee, Meine Jelles Holwerda, oud 29 jaren, guardernier te Engwierum en Ale Johannes Smedema, oud 25 jaren, provinciaal veldwachter te Engwierum.

Noot: Vader bruidegom tekent met "Nykolay".

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Symen Waatses 1727-1769 Houkjen Pytters Nicolai ca 1733-1775 Taeke Jacobs 1727-ca 1797 Baukjen Thomas 1728-1811
||||


||
Waatse Symens Nicolai 1758-1826 Fokje Taekes 1760-1810
|||
Taeke Waatsens Nicolai 1787-1816