• Born in 1700 - Driesum
  • Baptized 13 October 1700 - Dantumawoude
  • Deceased after 1749

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Herv. gem. Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
Dopeling: Thomas Gedoopt op 13 oktober 1700 Zoon van Frans Johannes en niet genoemde moeder

Quotisatie 1749
Tomas Fransen, Anjum, gemeen in staat. Gezin volw: 2 en kind: 1. Aanslag: 27-9-0. Verhoging: 3. Vermogen: Bron: Oostdongeradeel, fol. 7

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview