• Born in 1767 - Engwierum
  • Baptized 12 July 1767 - Engwierum
  • Deceased 10 December 1834 - Kollumerpomp,aged 67 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Overlijdensakte Kollumerland c.a., 1834 Aangiftedatum 11 december 1834, akte nr. 69
Wytske Taekes, 67 jaren, zonder beroep onder Kollum, geboren te Engwierum, gehuwd met Sytze Kloosterman en dr. van haar wijlen ouders Taeke Jacobs en Baukje Thomas. Overleden 10 december 1834, des nm. ten 1 ure, huisnr. 7 wijk D te Kollum

Family Note

Trouwregister Hervormde gemeente Burum-Munnekezijl
Derde proclamatie van 5 mei 1793, Burum
Sietse Jans, Kollum, Wytske Taekes, Burum
NB: gehuwd te Kollum op 12 mei 1793

Trouwregister Hervormde gemeente Kollum
Bevestiging huwelijk van 12 mei 1793, Kollum
Sietse Jans, Kollum, Wytske Taekes, Burum

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Jacob Taekes 1702- Aaltje Ubeles Thomas Franses 1700-1749/ Antje Jans 1695-
||||


||
Taeke Jacobs 1727-ca 1797 Baukjen Thomas 1728-1811
|||
Wytske Taekes 1767-1834