Sosa :520
  • Geboren circa 1635
  • Overleden voor 1718 - Hantum

 Relaties en kinderen

 Notities

Aantekeningen

Aantekening TvdLeij
Hessel Gerrits, kwartierstaat 10e generatie

Lidmatenregister Herv. Gemeente Hantum, Hantumhuizen en Hantumeruitburen
Op 1 februari 1674 belijdenis. Lidmaat Hessel Gerrits wonende te Hantum

Hypotheekboeken Westdongeradeel 1680-1699, inv. 161, folio 248
Op huijden den 12 Xbris 1691 is alhier gepraesenteert navolgende obligatie: Hessel Gerrits, huijsman tot Hantum, voor mij selven ende als man en voogd over Antie Rinses daer voor onder nageschreven verbant de rato caverende, bekenne bij dese schuldig te wesen aan Antie Hendriks, weduwe wijlen de olde Burgemr. Joost Rinia Stinstra tot Doccum, de somma van 250 Cargls: ijder XX Stvrs: doende ter sake so van verschoten geldt.

Aantekeningen

Huwelijken Antje Metskes:
Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Bevestiging huwelijk van 9 december 1660, Hantum
Hessel Gerrits, Hantum, Antje Metskes, Hantum
NB: Zij is weduwe van Jan Jackles

Huwelijken Inske Bouwes:
Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Bevestiging huwelijk van 16 juni 1667, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Hessel Gerrits, Hantum, Inske Bouwes, Wierum
NB: Hij is weduwnaar; zij is een dr. v. Bouwe Claessens; zij is overleden

Huwelijken Sjoekje Sipkes:
Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Bevestiging huwelijk van 5 januari 1679, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Hessel Gerrits, Hantum, Sjoekje Sipkes, Hantum
NB. De bruid is overleden op 3 mei 1679 en begraven op 8 mei 1679

Huwelijken Antje Rinses:
Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Bevestiging huwelijk van 25 april 1680, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Hessel Gerrits, Hantum, Antje Rinses, Ternaard

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom