• Born 10 December 1809 - Kollum
  • Baptized 31 December 1809 - Kollum
  • Deceased 10 August 1861 - Lekkum,aged 51 years old

 Parents

 Siblings

 Notes

Individual Note

Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1836
Man : Pieter Cornelis de Vries, oud 26 jaar, geboren te Kollum Ouders: Cornelis Yes de Vries en Trijntje Jans Vrij Vrouw : Tietje Tijsses Iedema, oud 24 jaar, geboren te Wijns, gemeente Tietjerksteradeel Ouders: Thijs Douwes Iedema en Antje Gerbens de Jong Datum : 7 juli 1836, akte nr. 43

Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1853
Man : Pieter Cornelis de Vries, oud 43 jaar, geboren te Kollum Ouders: Cornelis Yes en Trientje Jans Vrouw : Fintje Gerrits Schaapman, oud 36 jaar, geboren te Hardegarijp Ouders: Gerrit Everts Schaapman en Lutske Binnes Binnema Datum : 6 maart 1853, akte nr. 3

Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1861 Aangiftedatum 12 augustus 1861, blad nr. 37
Pieter Kornelis de Vries, oud 50 jaren en 8 maanden, geboren te Kollum, wonende onder Lekkum, van beroep winkelier, weduwnaar van Tietje Thijssens Iedema, echtgenoot van Fientje Gerrits Schaapman, zonder beroep wonende onder Lekkum, zoon van Kornelis Yes de Vries eb Trijntje Jans Vrij, in tijden echtelieden, beide overleden. Overleden 10 augustus 1861 des avonds ten half 9 ure in het huis nummer 42 onder Lekkum.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Yje Kornelis 1749- Tettje Jans 1743-1819 Jan Harmens Vrije Antje Pytters Dorenbos
||||


||
Kornelis Yjes de Vries 1771-1828 Trijntje Jans Vrij 1778-1820
|||
Pieter Kornelis de Vries 1809-1861