• Born about 1669 - Oostermeer
  • Deceased before 1723
  • Boer, huisman, Dorpsrechter en ontvanger van Garijp

 Parents

 Spouses

 Notes

Individual Note

Woonplaats: De Tike.

Gen 902: Wybren Klazes, geb. Oostermeer 1669, zoon van Klaas Wybrens en Baukje Wybes, dorprechter en ontvanger van Garijp, overl. aldaar 1719 / 22; trouwde Oostermeer 5-6-1701 Jetske Minses (van de Tieke, hij van Oostermeer), belijdenis Oostermeer 3-3-1702 (woont op de Tieke), later Siegerswoude o/Garijp; broer Hendrik (M15 47); cur. kinderen Wybren Hendriks en Ykje Dirks (1708); M12 337,602; M14 125,127,130(1723); S15 307,385,547; S16 114,161,258,285,327,382,558; S17 127,133,203,410 (boelgoed 1723), 469; S19 397; S22 2; Hof civ. bijl.361-14; de wed. en erven zijn 1728 eig. Garijp stem 18; kinderen: (ged. Oostermeer): Trijntje 2 april 1702; Baukje 10 feb.1704
(tr.Melle IJes);b Klaas, 28 maart 1706;(ged.Garijp): Grietje 27 dec.1711; Minse 21 april 1715; curator Douwe Sytzes Wijma en Geuke Fokkes;1729 Warner Ritskes.

Family Note

Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer-Eestrum
Bevestiging huwelijk van 5 juni 1701, Oostermeer
Wijbren Claeses, Oostermeer, IJetske Menses, Suameer

Trouwregister Hervormde gemeente Garijp-Suameer-Eernewoude
Bevestiging huwelijk van 5 juni 1701, Oostermeer
Wijbren Claeses, Oostermeer, IJetske Menses, Suameer

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Klaas Wybrens Baukjen Wybes
|||
Wybren Klazes ca 1669-/1723